Foto: Sveinung Bråthen  

Swix var en del av oppveksten for en skiinteressert gutt som meg. Og som voksen har jeg vært drevet av ønsket om å få gode norske og nordiske merkevarer ut i verden. Så klart at det var fristende å overta denne jobben, sier Bravs nye administrerende direktør – som vel på plass i hovedkontoret på Frysja i Oslo har fått hovedansvaret for Swix, Ulvang og husets øvrige anerkjente merkevarer. Og dermed også for å ta vare på og fornye en viktig del av norsk kulturarv.

Stolt og ydmyk
I løpet av de dagene jeg har vært i jobben har jeg sett at mine nye kolleger er stolte over bedriften. Og det synes jeg de har god grunn til. Bravs portefølje består av gode produkter, og huset har lang erfaring og solid kompetanse innenfor produktutvikling. Det er med ærbødig ydmykhet jeg har påtatt meg jobben med å lede virksomheten, sier Espen Engelstad til Ferdmagasinet. Han understreker samtidig at han ser et kjempepotensial for Brav fremover, selv om både virus og problemer for norske sportsbutikker gir tøffe tider på kort sikt.

Men verden er i rask endring, og vi må omstille oss og tenke nytt. Det gjelder både produktene våre og hvordan vi markedsfører og selger dem, sier han. Og legger til at dette blant annet innebærer å forholde seg til at det skjer radikale endringer av folks verdier, med en sterkt økende opptatthet av bærekraft.

Tilknytning til naturen
Når det gjelder Bravs produkter er tilknytning til naturen en fellesnevner. Det er naturen vi lever av. Våre kunder bruker naturen, og de er opptatt av å ta vare på den. I dette ligger det både forpliktelser og muligheter, sier Engelstad. Han mener Brav må være en pådriver for bærekraftsutviklingen i sportsindustrien, med krav til seg selv såvel som til leverandørledd, materialprodusenter, fabrikker og transportører. Og produktene må gjøres mer reparerbare.

Espen Engelstad er også opptatt av at Brav må tilpasse seg nye handelsmønstre. Sportsbutikkene vil fortsatt være en viktig salgskanal, men netthandel er en megatrend, og Bravs egne nettbutikker må få til et kraftig byks fremover. Om det vil være aktuelt å supplere Blåswixbutikken, Bravs egen brandstore på Lillehammer, med tilsvarende konsepter andre steder er det for tidlig å si noe om, det må først utarbeides en gjennomtenkt strategi.

Samtidig skal vi ikke glemme at Brav er et internasjonalt konsern med en sterk posisjon i mange land. Og det vil ikke forbause meg om en eventuell Blåswixbutikken nummer to kommer et helt annet sted i verden enn i Norge, sier Espen Engelstad.

Les hele saken i Ferdmagasinet utgave 1/2020.