Eierprinsipper

Vi har utarbeidet følgende eierprinsipper i børsnoterte selskaper der Ferd har styrerepresentasjon.

Ferd skal skape varige verdier og sette tydelige spor
– Verdiskaping skal skje ved etterlevelse av Ferds verdier: Troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet

Ferd skal være en verdiskapende eier
– Vi vil støtte styrene og selskapene til å levere langsiktig verdiskaping
– Vi forventer at selskapene følger de strengeste etiske og samfunnsansvarsregler i alle aksjonærenes interesse

Ferd skal være en kunnskapsrik og konstruktiv eier
– Vi skal ha innsikt og kunnskap men samtidig et åpent sinn
– Vi arbeider med mennesker og ikke i mot mennesker

Ferd skal som eier arbeide for å ivareta aksjonærfelleskapets interesser
– Ferd vil sørge for likebehandling av alle aksjonærer