Kronprinsen fikk seg en helt realistisk flytur over Førde. Etterpå var han både imponert og kjempefornøyd. Det samme har blant annet profesjonelle flyvere vært når de har fått teste utstyret, forteller en entusiastisk Frode Steen til Ferdmagasinet. Utenom jobb lever og ånder han for den lokale Reodorklubben, en organisasjon som arbeider med å fremme interesse og kunnskap om teknologi blant ungdom og barn.

Avansert simulator
Noen av medlemmene fikk en vill idé: De ville bygge en flysimulator som kunne gi en realistisk opplevelse av å styre et virkelig fly. Og da snakker man om en simulator som det ellers bare er flyprodusentene som leverer – med en prislapp på minst et tosifret antall millioner. De unge reodorene lot seg ikke avskrekke av slikt. De hadde fått tak i et utrangert Piper Aztek 23 og skåret ut selve cockpitdelen. Å få den til å bevege seg på realistisk vis ville imidlertid kreve en plattform med bevegelighet langs seks akser. Her trengtes litt ekstern bistand, og Steen tok kontakt med Ferd Sosiale Entreprenører – som igjen kontaktet Ferd Capitals porteføljebedrift Servi Group, ledende i Norge på aktuatorer. Det vil si innretninger som beveger ting, store eller små.

Meningsfylt
For vår del begynte det med at konsernsjef Tom-Arne Solhaug fikk en henvendelse om saken fra Ferd. Og jo, Reodor-prosjektet virket interessant, så han spilte ballen over til meg for videre oppfølgning, forteller Nils Harald Flaa, VP Development (ansvarlig for utviklingsprosjekter) i Servi Group.

For en teknologibedrift som Servi er det jo meningsfylt å bidra til å stimulere ungdom med talent og interesse for teknikk ved å gi dem muligheter til å utfolde seg. Men da Flaa fikk satt seg litt nærmere inn i Reodorklubbens simulatorprosjekt fikk han bakoversveis:

Jeg ble forbløffet over innsikt, ambisjonsnivå og hva de allerede hadde fått til da jeg fikk oversendt planer og spesifikasjoner, sier han.

Brukbar for opplæring
Vi er svært takknemlige for komponentene vi fikk fra Servi, de var avgjørende for at prosjektet lyktes. Ellers har Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane bidratt økonomisk, og vi fikk bistand med flytekniske kunnskaper fra en flyklubb. Underveis er dessuten Forsvarets forskningsinstitutt blitt så imponert at også de ville være med på å bidra med utstyr og kompetanse. Men prosjektgruppen fant ut det meste selv, sier Frode Steen. Han legger til at profesjonelle piloter har bekreftet at simulatoren gir en 90 prosent reell følelse, og at den er fullt brukbar til opplæring av flyvere.

Les hele saken i Ferdmagasinet