Bærekraftige byggevarehus er blitt et viktig fokus for oss i Byggtorget. Under de siste regionmøtene har jeg presentert en rekke ideer og planer for hvordan vi skal lykkes – og er glad for at dette er blitt tatt godt imot av medlemmene, forteller kjededirektør Per Ivar Harila i et intervju med Ferdmagasinet..

Så var det da også med adskillig stolthet at han i oktober kunne ønske velkommen til regionmøte for Nordland, avholdt i kjedens splitter nye varehus i Mo i Rana.

Halvert energiforbruk
Og varehussjef og daglig leder Torbjørn Gruben er ikke mindre stolt:

Etter to måneders drift ser vi at energiforbruket er halvert. Og all energien vi bruker er bærekraftig, sier han, og viser til at oppvarming av butikk, lager og gjenvinningsanlegg skjer med fjernvarme. Denne kommer i hovedsak fra kjølevann fra Elkems ferrosilisiumverk, og er varme som ellers ville gått til spille.

Og verket får energien fra vannkraft, slik at hele «varmelinjen» er utslippsfri, sier Gruben, som også understreker at all belysning, innendørs og utendørs, skjer ved hjelp av det aller siste av LED-lamper, som gir mye lys med lite energiforbruk.

Og bevegelsessensorer i alle rom hindrer at lyset står unødvendig på, legger han til.

Ny profil fra Snøhetta
Det nye byggevarehuset har et areal på 2700 kvadratmeter fordelt på to plan, og følger både utvendig og innvendig den nye profilen som Snøhetta har utviklet for Byggtorget, og som så er videreført av Mestergruppens eget team.

Byggtorget har 105 butikker, og 30 av dem har i løpet av 2019 fått den oppgraderte profilen. I tillegg til varehuset i Mo i Rana er to til av disse nybygg, forteller Per Ivar Harila, som legger til at Byggtorget har fått god hjelp av Mestergruppen i både oppgraderinger og planlegging av nybygg.

Les hele saken i Ferdmagasinet