– Det var en spennende og besnærende idé som kom på bordet med Interwells radikalt nye metode for permanent plugging av olje- og gassbrønner, eller P&A, for plug and abandonment. Vi så potensialet, men også at det ville være lang vei fra idé til praktisk bruk og kommersialisering, sier Ferds konsernsjef Morgen Borge til Ferdmagasinet. Da ideen først ble lansert i 2011 var han «utlånt» fra Ferd som fungerende finansdirektør i Interwell. Siden har han fulgt både Interwell og selskapets P&A-prosjekt tett, samtidig som han har steget i gradene i Ferd.

Miljø med resultater
Borge legger til at Interwell allerede hadde et miljø som kunne vise til solide resultater innenfor innovativ teknologi. Dette, i kombinasjon med det svært store potensialet, gjorde at Ferd valgte å satse.

– Interwells relasjon til oljeselskapene og betydelige operasjonelle erfaring og historie gjennom eksisterende virksomhet var også viktige momenter i vurderingen, supplerer Runar Kvåle, Senior Investment Manager og den som nå er ansvarlig for oppfølgningen av Ferds engasjement i selskapet.

Tusenvis av brønner
De nærmeste årene vil det globalt være mange tusen olje- og gassbrønner som har gjort sitt og må plugges igjen. I dag er dette kostbart og komplisert. Vanlig prosess er at det plasseres en betongplugg, typisk rundt 100 meter høy, på et utvalgt nivå i et kanskje flere kilometer dypt borehull. For at det skal bli tett må man i de fleste tilfeller fjerne store mengder stål og betong ved hjelp av borerigg, som kan ha en dagspris på flere millioner kroner. Interwells metode krever bare en enkel kran, og kan gi vesentlig lavere kostnader, bedre sikkerhet og mindre miljøbelastning.

Elegant idé
Michael Terje Skjold er i dag er Innovation & Business Development Manager i Interwell P&A, men før han begynte i Interwell jobbet han for et selskap som drev brønnplugging i Nordsjøen. Og en dag slo en idé ned i hodet hans, forteller han til Ferdmagasinet:

– Jeg så en film om sveising av jernbaneskinner ved hjelp av en termittreaksjon, en kjemisk prosess som gir en intens varme som smelter det meste. Kunne denne varmen også utnyttes til å smelte fjell, betong og stål i borehullet sammen til en slags magma? Og når magmaen størkner og blir til kunstig stein, smeltet inn i berggrunnen rundt borehullet – vil dette sikre at brønnen er tett og forseglet for all fremtid? Skjold arbeidet videre med ideen, men det var først da han kom til Interwell i 2011 at han fant noen som for alvor fattet interesse.

– Michael kom med en strålende elegant og enkel idé. Men det har vært en betydelig utfordring å få dette til i praksis, kommenterer Oddbjørn Kopperstad, administrerende direktør i Interwell P&A. Selskapet er heleid av Interwell, og har hatt ansvaret for å utvikle den revolusjonerende teknologien gjennom et stort antall forsøk, med utprøving dels i borehull, dels i egenutviklede testinstallasjoner.

Klar for kommersialisering
– Nå er vi imidlertid kommet så langt at vi har gjennomført fire vellykkede pilotprosjekter med plugging av reelle brønner, sier Kopperstad.

– Og resultatene har vært overbevisende. Nå er kommersialisering av de første løsningene for landbaserte brønner planlagt – samtidig som arbeidet med å videreutvikle og kommersialisere løsningen også for offshore-brønner fortsetter for fullt, sier Investment Manager Gustav Martinsen, som også inngår i Ferds team for oppfølgning av Interwell.

Les hele saken i Ferdmagasinet