Ruller ut nordisk akseleratorprogram om arbeidsinkludering

FSE Impact startup - photo Alex Asensi IN

Denne høsten går startskuddet for Impact StartUp Nordic, det første nordiske akseleratorprogrammet i regi av Ferd Sosiale Entreprenører og Impact StartUp Norge. Temaet er arbeidsinkludering og målet er å få folk fra utenforskap inn i arbeid.

I disse dager er det norske Impact StartUp-programmet i gang for tredje år på rad, der ti sosiale entreprenører får eksperthjelp til å utvikle selskapene sine. Henriette Skretteberg i Ferd Sosiale Entreprenører forteller at programmet har vært en suksess.

Vi begynner å få en posisjon der vi er trygge på at vi spiller en utfyllende rolle i økosystemet på den norske startup-scenen. Det er vi stolte av, sier hun.

Løser samfunnsutfordringer
Akseleratorprogrammet hjelper sosiale entreprenører som er i en tidlig fase, og som ikke enda har en avklart forretningsmodell.

Vi kvalifiserer løsninger på samfunnsutfordringer, og kobler selskaper med andre støttespillere som kan hjelpe dem videre, sier Skretteberg.

På denne måten bygger Ferd Sosiale Entreprenører og Impact StartUp et økosystem for selskaper som løser samfunnsproblemer.

For at disse selskapene skal lykkes er de nødt til å ha støttespillere rundt seg som forstår verdien av hva de jobber for. Ved å støtte opp om et økosystem der selskapene får tilgang til nettverk av ulike typer investorer og kompetente støttespillere, øker også sannsynligheten for at de lykkes.

Sterke samarbeidspartnere
Ferd Sosiale Entreprenører har hele veien ønsket å engasjere flere til å være med å løfte de sosiale entreprenørene. I 2019 fikk Impact StartUp med seg flere solide samarbeidspartnere.

Vi er utrolig stolte over å stå side om side med Klaveness og Wilstar i dette arbeidet. De er nå tett på programmet og ser på hvilke fremtidige muligheter dette har for dem, forteller Skretteberg.

I tillegg er også stiftelser som Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus med som støttespillere.

Nordisk samarbeid
Med en veletablert norsk akselerator er Ferd Sosiale Entreprenører og teamet i Impact StartUp klare for å ta et skritt videre. I samarbeid med sterke partnere i de andre nordiske landene skal det første felles nordiske programmet gjennomføres høsten 2020. Temaet for dette programmet er arbeidsinkludering, og det vil kun være åpent for sosiale entreprenører som jobber med å løfte mennesker fra utenforskap inn i arbeid. I følge Skretteberg er hensikten med fellesskapet å spille på hverandres styrker.

Vi bidrar inn med det hver enkelt av oss er unike på, og nyter godt av andres supplerende kompetanse, sier hun.

Alle partnere skal kjøre individuelle lokale programmer i hvert land i tillegg til det felles nordiske programmet.

Deler kunnskap og ressurser
Ved å samle kunnskap og ressurser på tvers av landegrensene i Norden, er målet å hente ut de synergiene som oppstår når flere sosiale entreprenører jobber med samme samfunnsutfordring. Det skal Impact StartUp Nordic gjøre ved å forsøke å forstå årsakene til utenforskap, og deretter rekruttere de selskapene de mener vil kunne skape de mest effektive resultatene. Skretteberg forteller at selskapene som rekrutteres til programmet om arbeidsinkludering kan ha ulike særtrekk.

Det kan være både virksomheter som ansetter utsatte, selskaper med nyskapende løsninger innen kvalifisering til arbeidsliv samt annerledes rekrutteringsmetoder. Det blir spennende å finne ut og kartlegge hvor vi kan hente mest effekt, sier hun.

Den nordiske satsingen har fått midler av Nordic Innovation, og Skretteberg mener at dette har vært avgjørende for å kunne løfte programmet. Midlene skal blant annet brukes til å utvikle en nordisk InvestorLab og et læringsnettverk for innovative offentlige anskaffelser. I tillegg er planen å gjennomføre flere felles akseleratorprogrammer i årene som kommer.

Les hele saken i Ferdmagasinet

 

 

 

 

 

Henriette Skretteberg
Kontaktperson
Henriette Skretteberg
Prosjektansvarlig og forretningsutvikler
E-post
hos(a)ferd.no
Mobil
98 84 22 40

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.