I disse dager er det norske Impact StartUp-programmet i gang for tredje år på rad, der ti sosiale entreprenører får eksperthjelp til å utvikle selskapene sine. Henriette Skretteberg i Ferd Sosiale Entreprenører forteller at programmet har vært en suksess.

– Vi begynner å få en posisjon der vi er trygge på at vi spiller en utfyllende rolle i økosystemet på den norske startup-scenen. Det er vi stolte av, sier hun.

Løser samfunnsutfordringer
Skretteberg forteller at etableringen av Impact StartUp Norge var ressurskrevende, på tross av en allerede etablert modell i Danmark.

– Ferd Sosiale Entreprenører koblet seg på det danske, etablerte programmet Social Startup, tok det til Norge og videreutviklet det. Det har krevd en stor innsats og vi har nytt godt av løfteevnen vi har som en del av Ferd, sier hun.

Akseleratorprogrammet hjelper sosiale entreprenører som er i en tidlig fase, og som ikke enda har en avklart forretningsmodell.

– Vi kvalifiserer løsninger på samfunnsutfordringer, og kobler selskaper med andre støttespillere som kan hjelpe dem videre.

På denne måten bygger Ferd Sosiale Entreprenører og Impact StartUp et økosystem for selskaper som løser samfunnsproblemer. Skretteberg forteller at ambisjonene med akseleratoren er skyhøye.

– For at disse selskapene skal lykkes er de nødt til å ha støttespillere rundt seg som forstår verdien av hva de jobber for. Ved å støtte opp om et økosystem der selskapene får tilgang til nettverk av ulike typer investorer og kompetente støttespillere, øker også sannsynligheten for at de lykkes.

For Ferd Sosiale Entreprenører er dette en konkret måte å sørge for en dealflow som er mer moden enn den vi ellers ville fått.

– Selskapene er mer solide og de vet bedre hva det kan bety å få investorer som oss med på laget, sier hun.

Sterke samarbeidspartnere
Ferd Sosiale Entreprenører har hele veien ønsket å engasjere flere til å være med å løfte de sosiale entreprenørene. I 2019 fikk Impact StartUp med seg flere solide samarbeidspartnere.

– Vi er utrolig stolte over å stå side om side med Klaveness og Wilstar i dette arbeidet. De er nå tett på programmet og ser på hvilke fremtidige muligheter dette har for dem, forteller Skretteberg.

I tillegg er også stiftelser som Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus med som støttespillere.

Nordisk samarbeid
Med en veletablert norsk akselerator er Ferd Sosiale Entreprenører og teamet i Impact StartUp klare for å ta et skritt videre. I samarbeid med sterke partnere i de andre nordiske landene skal det første felles nordiske programmet gjennomføres høsten 2020. Temaet for dette programmet er arbeidsinkludering, og det vil kun være åpent for sosiale entreprenører som jobber med å løfte mennesker fra utenforskap inn i arbeid. Skretteberg forteller at utvidelsen har ligget i kortene lenge.

– Helt fra de første samtalene med Den Sociale Kapitalfond (DK) i 2017 om å hente akseleratorprogrammet til Norge, hadde vi en felles ambisjon om å ta det til Norden, sier hun.

Etter to år med program i Norge begynte de nordiske skaleringsplanene å ta form.

– Vi ønsket en samarbeidsmodell der vi kobler oss til sentrale aktører for sosiale entreprenører i alle de nordiske landene, sier Skretteberg.

Det nordiske fellesskapet skal ha flere funksjoner, og alle partnere skal kjøre individuelle lokale programmer i hvert land i tillegg til det felles nordiske programmet. Hensikten med fellesskapet er å spille på hverandres styrker.

– Vi bidrar inn med det hver enkelt av oss er unike på, og nyter godt av andres supplerende kompetanse, sier hun.

Deler kunnskap og ressurser
Ved å samle kunnskap og ressurser på tvers av landegrensene i Norden, er målet å hente ut de synergiene som oppstår når flere sosiale entreprenører jobber med samme samfunnsutfordring. Det skal Impact StartUp Nordic gjøre ved å forsøke å forstå årsakene til utenforskap, og deretter rekruttere de selskapene de mener vil kunne skape de mest effektive resultatene. Skretteberg forteller at selskapene som skal rekrutteres til programmet om arbeidsinkludering kan ha ulike særtrekk.

– Det kan være både virksomheter som ansetter utsatte, selskaper med nyskapende løsninger innen kvalifisering til arbeidsliv samt annerledes rekrutteringsmetoder. Det blir spennende å finne ut og kartlegge hvor vi kan hente mest effekt, sier hun.

Den nordiske satsingen har fått midler av Nordic Innovation, og ifølge Skretteberg har dette vært avgjørende for å kunne løfte programmet. Midlene skal blant annet brukes til å utvikle en nordisk InvestorLab og et læringsnettverk for innovative offentlige anskaffelser. I tillegg er planen å gjennomføre flere felles akseleratorprogrammer i årene som kommer.

– Andre aktuelle temaer er blant annet utfordringer for barn og unge, utenforskap og inkludering, sier Skretteberg.

TEKST: ANNIKEN GRUNDT