Sosiale entreprenører må bli bedre til å forstå offentlig sektor både som kunde og samarbeidspartner. Det er avgjørende for å nå ut til målgruppen og for å få gjennomslag for sine tjenester, sier Henriette Skretteberg, prosjektleder i Ferd Sosiale Entreprenører.
Ferd Sosiale Entreprenører er en av initiativtakerne bak prosjektet, i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS), Innovasjon Norge og SoCentral.

Felles innsikt i utfordringer
De regionale møteplassene skal styrke dialogen og samarbeidet mellom privat, ideell og offentlig sektor. Partene skal bli kjent, forstå hverandre bedre og tenke sammen om hva som må til for å løse utfordringer i samfunnet på en ny måte.

Vi erfarer stadig at sosiale entreprenører med innovative sektorovergripende tjenester strever med å få fotfeste og økonomisk bærekraft. Vi tror det er nyttig at de ulike aktørene får felles innsikt i hvilke utfordringer som skal løses, uavhengig av om du er innen- eller utenfor offentlige sektor, sier Skretteberg.

Samarbeid på tvers
Hanne-Cecilie Bjørka var en av deltakerne fra offentlig sektor på møteplassen i Oslo før jul. Hun jobber i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og er prosjektleder for regjeringens stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Bjørka er sikker i én sak – at offentlig sektor ikke kan fornye seg alene.

Offentlig sektor kan bli tydeligere på hva det er vi ønsker å løse og invitere til samarbeid. Vi er vant til å jobbe med å forvalte systemer og kan av og til glemme å tenke utenfor boksen. De sosiale entreprenørene har en annen lettbeinthet og tenker nytt og kreativt. Men, det er viktig at de på sin side gjør seg kjent med offentlig sektor. Da tror jeg vi kan få til mye sammen, sier Bjørka.

Det skal gjennomføres regionale møteplasser i Vest, Øst, Nord og Innlandet i 2019. I tillegg vil KS og Innovasjon Norge invitere til lokale møteplasser gjennom sine landsdekkende nettverk.

Les Ferdmagasinet her