Resultatrapport 2017
Selskapene i Ferd Sosiale Entreprenørers (Ferd SE) portefølje jobber med å skape sosial effekt hos sin målgruppe, samtidig som de utvikler en bærekraftig forretningsmodell for selskapet. I 2017 bestod porteføljen av 21 selskaper med totalt 212 årsverk. I resultatrapporten for 2017 presenteres de sosiale resultatene for hvert enkelt selskap, i tillegg til de samlede resultatene for hele porteføljen.

— Vi har kommet frem til at antall mennesker selskapene jobber med er den beste måleindikatoren for å kunne følge med på utviklingen av porteføljen og se effekten av våre investeringer. I fjor nådde porteføljeselskapene ut til over 720 000 mennesker med løsningene sine. Noen av selskapene når bredt ut og bidrar positiv i mange menneskers liv, mens andre treffer færre og har større sosial effekt på den enkelte, sier Katinka G. Leiner i Ferd SE.

 Lanseringen av Resultatrapport 2017 sendes live på Facebook torsdag 24. mai kl 15.00. 

Å dokumentere effekt
Ferd SE har siden oppstarten i 2009 vært opptatt av at de sosiale entreprenørene kan dokumentere den sosiale effekten de skaper. I følge Katinka er det viktig å finne gode data på hvilken effekt selskapet har, for å sikre at man utvikler selskapet i riktig retning.

– Vi har hele tiden vært opptatt av å dokumentere den sosiale effekten til selskapene. De senere årene har vi også fokusert på hvordan de sosiale entreprenørene kan bruke målingene i den daglige styringen og utviklingen av selskapet, såkalt Impact Management. De sosiale entreprenørene er ambisiøse på vegne av målgruppen sin, og det er alltid mulig å gjøre jobben bedre.

Endringer i menneskers liv
Det er krevende å måle og styre etter sosiale resultater fordi det ikke finnes en allment akseptert standard for hva som skal måles. Dette er en utfordring det jobbes med verden over.

— Endring i livskvalitet hos målgruppen er ofte målet med innsatsen. Denne indikatoren er vanskelig å tallfeste, ikke minst fordi livskvalitet er subjektivt. Vi er opptatt av at de sosiale entreprenørene skal bli stadig bedre på å måle og dokumentere denne type effekter, sier Katinka.

Hun understreker at det er viktig for sosiale entreprenører å være bevisst på hvem som har interesse av den sosiale effekten man er med på å skape. I et velferdssamfunn som Norge er dette ofte en offentlig aktør, som har ansvar for målgruppen.

— Å løpende måle og tallfeste sosial effekt er foreløpig ikke så vanlig i offentlige velferdstjenester. Men kommunene er opptatt av å se hvordan de kan sikre sine tjenester gjennom å spare penger på å gjøre ting på nye og bedre måter. Da blir effekten og endringen i menneskers liv en måte å dokumentere at samfunnet kan spare penger på sikt, avslutter Katinka.

Du kan lese mer om resultatene og de sosiale entreprenørene i Ferd SEs portefølje ved å klikke deg inn på Resultatrapport 2017.

Om Ferd SE
Ferd SEs aktive portefølje bestod i 2017 av ni sosiale entreprenører: Gammel Nok, Unicus, Barnas Plattform, Minos, Intempo, Medarbeiderne, Generasjon M og Atlas Kompetanse.

Alumniselskapene får fortsatt støtte fra Ferd SE i form av nettverk og kompetanse, men mottar ikke finansiering. Disse selskapene er Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Trivselsleder, Lærervikaren, Forskerfabrikken, Lydfarge, Gladiator, Gatemagasinet Asfalt, lyk-z & døtre, Monsterbedriften, Seema AS, Forandringsfabrikken og Ungt Entreprenørskap.

TEKST: ANNIKEN GRUNDT