Et vellykket akseleratorprogram for sosiale entreprenører skal rulles ut i Norden. Målet er raskere sosiale resultater og økonomisk bærekraft for flere tidligfase-selskaper.

Impact StartUp er et seks måneders akseleratorprogram for selskaper med flere bunnlinjer. Programmet er allerede i gang med sitt andre kull i Norge og nå står Norden for tur. 

— Sosiale entreprenører utfordrer ofte eksisterende forretningsmodeller. Impact StartUp skal bidra til økonomisk bærekraft for disse selskapene på lik linje med ordinære akseleratorprogrammer. Forskjellen er at vi i dette programmet gir selskapene styringsverktøy for å ta balanserte beslutninger på flere bunnlinjer enn kun den finansielle, forteller Henriette Skretteberg, prosjektansvarlig i Ferd Sosiale Entreprenører.

En skreddersydd akselerator
Mange tenker at sosiale entreprenører kan ha like stor nytte av en “vanlig” akselerator, da behovene for å rigge seg for vekst er de samme. I følge Skretteberg er det gode grunner til å spesialbehandle selskapene.

— Mange sosiale entreprenører leverer innovative tjenester til umodne markeder med sårbare målgrupper. Derfor kan sosiale entreprenører ikke vurderes på tradisjonell markedslogikk alene, sier Skretteberg.

Hun understreker at det å levere verdi på flere bunnlinjer gjør forretningsmodellene mer komplekse. Dette stiller også andre krav til de som vil hjelpe selskapene med å lykkes.

— Vi bruker verktøy og metoder fra startup- og finansverden, men gjør justeringer slik at de kan anvendes til å også skape sosiale resultater, sier Skretteberg.

Nordisk satsning
Akseleratorprogrammet er initiert av Ferd Sosiale Entreprenører og bygger på en velprøvd modell med gode resultater fra Den Sociale Kapitalfond i Danmark. Danskene følger det norske programmet tett og er en av programmets samarbeidspartnere. De to sosiale investorene satser nå på å utvikle en nordisk akselerator, basert på den danske og norske suksessoppskriften.

— Vi er så fornøyd med resultatene og ringvirkningene av Impact StartUp at vi sammen med Den Sociale Kapitalfond har inngått samarbeid svenske og finske partnere om skalering av programmet. Første mål er å gjøre et felles nordisk program med mål om å løse felles nordiske utfordringer knyttet til arbeidsinkludering, forteller Skretteberg.

Økosystem for sosiale entreprenører
Det finnes i dag veletablerte økosystemer for ordinære startups med investorer, akseleratorprogrammer og co-working spaces som MESH og StartupLab. Det har imidlertid tatt tid tid å få etablert tilsvarende tilbud til selskaper med flere bunnlinjer. Skretteberg mener tilfanget av nye impact-orienterte miljøer som Nordic Impact med Katapult Akselerator, SoCentral, Charge Incubator og Impact StartUp er starten på en positiv trend.

— Ferd Sosiale Entreprenører har investert i sosiale entreprenører siden 2009. Det er veldig positivt at flere aktører ser mulighetene for å bidra til vekst og bærekraft for selskaper med tydelige ambisjoner om samfunnseffekt, sier Skretteberg.

Å bygge et økosystem for sosiale entreprenører innebærer blant annet å gjøre det enklere å skaffe kapital fra private investorer, stiftelser og fond.

— Et slikt økosystem vil stimulere til økt tilfang av sosiale entreprenører og styrke kompetansen på dette feltet. Impact StartUp er en måte å støtte og forsterke et økosystem for sosiale entreprenører i Norge, også utenfor en begrenset egen portefølje, sier Henriette Skretteberg.

Skretteberg er også opptatt av at nye impact-miljøer kobles til eksisterende startup-miljøer for å vise hvordan det går an å drive forretningsutvikling med flere bunnlinjer.

Foto: Alex Asensi

Tålmodig kapital
Mye har skjedd siden Ferd Sosiale Entreprenører startet å investere i sosiale entreprenører i 2009, og det er i dag større tilfang av ulike selskaper, aktører og støttespillere. Det er likevel behov for en arena hvor flere investorer kan oppdage mulighetene ved å investere i samfunnseffekt.

— Impact StartUp er en god arena for sosiale investorer som ser etter nye prospekter. Vi har imidlertid erfart hvor viktig det er med en god match mellom selskaper og investorer, både når det gjelder kjemi og kompetanse. Og når målet er mer enn å tjene penger, er også match på verdisyn og sosiale ambisjoner spesielt viktig. Vi vil derfor jobbe videre med å koble selskapene til rett type investor, sier Skretteberg.

Ferd Sosiale Entreprenører har gjort seg mange nyttige erfaringer som kommer godt med i rollen som investor og drifter av Impact StartUp. Skretteberg understreker at en sosial investor må ha lang tidshorisont for å lykkes med disse selskapene.

— De som er mest innovative er ofte de med størst sosialt potensiale. De kommer ofte inn i umodne markeder og endrer systemer. Dette tar tid. Samtidig må vi løpende vurdere hvilken risiko vi er villige til å ta, sier Skretteberg.

TEKST: ANNIKEN GRUNDT