Følg debatten om sosiale entreprenørers rolle i norsk velferd direkte fra Arendalsuka på vår Facebook-side tirsdag 17. august fra 9-11.

Sosiale entreprenører ønskes velkommen på stadig flere arenaer med sine nye ideer og sosialt drevne selskaper. De inviteres til rådslaging og høringer, får besøk av statsråder, partiledere og ordførere. De skrives også inn i regjeringsplattformer, partiprogrammer og kommuneplaner.

Uavhengig av synspunkt på private aktører i offentlig velferd, mener de fleste politiske partier at det er behov for sosiale entreprenører – gründere som har evne og mot til å skape innovasjoner og utfordre det bestående. Hvorfor er det da så vanskelig for disse selskapene å få konkrete oppdrag og avtaler?  

Under Arendalsuka utfordrer vi våre ungdomspolitikere til debatt om de sosiale entreprenørenes rolle i velferden. Hvordan ser de for seg at et samspill mellom vår offentlige velferd og slike nyskapende, små selskaper skal kunne fungere til alles beste? Vi spør også fire svært forskjellige sosiale entreprenører om hvordan de ser for seg å fornye vår velferd. 

Interessert? Da kan du komme på arrangementet i Arendal eller følge livesendingen på Facebook her.

Tid: tirsdag 17. August kl. 9-11
Sted: Bærekraftshuset 
Arrangeres av: Ferd Sosiale Entreprenører

Del 1 fra kl. 9-10: Hvordan vil jeg som sosial entreprenør utvikle velferden? 
Her møter du fire sosiale entreprenører som forteller om hvordan de ser for seg å fornye vår felles velferd. Vi får høre deres ambisjoner og hvordan de motiveres, måler og styrer etter samfunnseffekt. De deler også av sin erfaring og utfordringer med å jobbe opp mot offentlig sektor. Samtalen ledes av journalist Marte Spurkland og vår direktør Katinka Greve Leiner. 

Panelet består av:   

Del 2 fra kl. 10-11: Politisk debatt: Sosiale entreprenører – innovatører eller profitører? 
Dialogen mellom sosiale entreprenører og offentlig sektor preges av en usikkerhet rundt hvordan private og ideelle aktører skal bidra i utvikling av velferdstjenestene. Hvordan skaper vi et mer fruktbart samspill? Vi har invitert ungdomspolitikerne til å diskutere sosiale entreprenørers rolle i den norske velferden. Debatten modereres av Marte Spurkland.

Debatt-deltakere:   

  • AUF - Astrid Willa Eide Home  
  • FPU - Ole Jakob Warlo  
  • KRFU - Joel Ystebø  
  • Rød ungdom - Alberte Tennøe Bekkhus  
  • Senterpartiets ungdom -Torleik Svelle  
  • Unge Høyre - Leon Solve Mossing Knudsen 
  • Unge Venstre - Benedicte Bjørnås 

Vår kontaktperson:
Henriette Skretteberg, Utviklingssjef, Social impact
+47 988 42 240hos@ferd.no