Møller Medvind er et eksempel på et selskap som jobber med arbeidsinkludering. De tilbyr unge mennesker som står langt fra arbeidslivet en mulighet til opplæring i bilpleie og en full, fast stilling. Foto: Teodor Olving

25 selskaper er nominert til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2023. 

I år handler prisen utelukkende om selskaper som lykkes med arbeidsinkludering, og eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen, mener de sosiale entreprenørene er i en egen klasse når det gjelder å inkludere flere i arbeidslivet.

– Sosiale entreprenører løfter frem ressurser i enkeltmennesker som andre ikke klarer å nyttiggjøre seg av. De finner måter å kvalifisere, rekruttere og verdsette kunnskap og erfaring fra mennesker i utenforskap. De ansetter utsatte eller de selger nye metoder og tjenester for at andre skal gjøre det, sier han.

Det er andre gang prisen deles ut på NHOs årlige Årskonferanse og Johan er glad for samarbeidet. Han tror medlemmene i NHO kan lære mye av de sosiale entreprenørene.

– For de sosiale entreprenørene handler det om mer enn samfunnsansvar og sosial bærekraft som sideaktivitet. Kjernen i forretningsideen er å inkludere, og dette er driveren i den kommersielle modellen. For Norges næringsliv er de en inngang og en partner for å rekruttere og bygge kompetente medarbeidere.

Han peker på at de sosiale entreprenørene på sin side trenger å bli kjent i markeder som kan kjøpe deres tjenester og produkter.

– Økonomisk bærekraft er avhengig av markedet og mange sosiale entreprenører må bygge markedet før de får fart på forretningsmodellen sin. Tålmodig kapital og risikovillige kunder spiller en avgjørende rolle for at disse selskapene lykkes, sier han og legger til;

– Vinneren blir presentert for en rekke politikere og næringslivsledere på Årskonferansen. Fjorårets prisutdeling sikret finalistene og vinneren flere konkrete leads, kunder og samarbeidspartnere. Det ønsker vi å se mer av.

Tre finalister – én vinner
Det er 13. gang prisen deles ut, og i slutten av november offentliggjøres tre finalister. På Hovedscenen på NHOs Årskonferanse 5. januar får vi vite hvem som går av med seieren og prisen på en halv million kroner. De to andre finalistene får 50.000 kroner hver.

I år har organisasjoner som støtter sosiale entreprenører rundt om i landet fått muligheten til å nominere selskaper som jobber med arbeidsinkludering.

– Vi gikk bredt ut i og bad om å bli tipset om selskaper som jobber med arbeidsinkludering i en eller annen form. Vi har fått flere nye navn på listen som vi ikke kjente til fra før, sier Johan.

Han forteller at nominasjonskomiteen også er et nytt grep i år, og at han er meget fornøyd med medlemmene i komiteen og i juryen som selv leder.

– Nominasjonskomiteen har jobbet gjennom informasjon om hvert enkelt selskap og vurdert de etter kriteriene innovasjon, skalerbarhet og økonomiske- og sosiale resultater. I tillegg, nytt av året, vurderes selskapene på deres bidrag til å få flere i arbeid, sier han.

Komiteen har valgt ut et knippe selskaper som får presentere seg for juryen. Juryen velger ut tre finalister og én vinner.

– Både nominasjonskomiteen og juryen har solid faglig tyngde og inngående kunnskap til temaet arbeidsinkludering. Vi er glade for å få deres perspektiver med i utvelgelsen, samtidig som de blir bedre kjent med sosialt entreprenørskap, sier Johan, og avslutter – Årets Sosiale Entreprenør 2023 vil skape stor verdi for mennesker i utenforskap og verdifulle medarbeidere til norsk næringsliv.

Nominasjonskomiteen
 består av Torstein Ulserød, Seniorrådgiver i arbeidslivsavdelingen i NHO, Gro Magnussen, Prosjektutvikler i NAV Oslo, Marte Struminska fra Diakonhjemmet Stiftelse, Marte Sootholtet, daglig leder i Impact StartUp Norge og Astrid Laake, forretningsutvikler i Ferd Sosiale Entreprenører.

I juryen sitter Elham Binai, Direktør for mennesker og kultur i NHO, Ahmed Hassan, Ideelt AS (vinner av Årets Sosiale Entreprenør 2022), Ingunn Moser, Administrerende direktør i Diakonhjemmet Stiftelse, Kari Mæland, Arbeidsdirektør i arbeidsgiverseksjonen i NAV. Johan H. Andresen fra Ferd er juryleder.

De nominerte til Årets Sosiale Entreprenør 2023 er: 
GET Academy, Daxap AS, Seniorene AS, Klar Kompetanse, Kreftkompasset, Helt Med, New Use, Sammen for livet, Besity, Skade AS, PROPL AS, Digna,Halimo & Co, Sammen om en Jobb, Nabo Oslo, Sandwich Brothers, Evne og Vilje Rekruttering, Capeesh, Sisters in Business, ByAuk AS, Moving Mamas, Medarbeiderne, Hogst AS, Hopeful, Offer til Kriger