Impact StartUp rekrutterer selskaper som forbedrer barn og unges livsvilkår til høstens akselerator. Foto: John Erik MA Galliano

I høst satser Impact StartUp på de som satser på ungdommen. Gode livsvilkår og utviklingsmuligheter for barn og unge kjennetegner et rikt, trygt og bærekraftig samfunn. Og like viktig – det legger grunnlaget for et velfungerende samfunn også i framtida. Hva kjennetegner et samfunn med muligheter og livskvalitet for ungdom? Rikdom på perspektiver og rom for ulikhet gir ideer og drivkraft. Trygghet på å bli sett og ivaretatt gir bekreftelse og bygger selvtillit. Samtidig som bærekraftig forvaltning sikrer velferd og ressurser for de som kommer etter.

Pandemien koster morgendagens samfunnsbyggere
Situasjonen vi befinner oss i idag koster. Særlig for de unge. Nedstenging av skoler og fritidstilbud har lagt ytterligere belastning på sårbare grupper i samfunnet, der barn og unge rammes i særlig grad. For en generasjon som i utgangspunktet utfordres på sosial utvikling som følge av teknologi og livsvilkår, legger pandemien sten til byrden for mange med direkte innvirkning på mental og fysisk helse. Dette er utfordringer med store negative ringvirkninger for både individ og samfunn. 

Impact StartUp med håp for neste generasjon – gjennom neste generasjon startups
Dette er bakgrunnen for at Impact StartUp i 2021 vier oppmerksomheten mot sosiale entreprenører med gode ideer og løsninger for å bedre barn og unges livsvilkår og muligheter. Det finnes en ny generasjon bedrifter som nå ser dagens lys med motivasjon og drivkraft for å forebygge, inkludere, lindre og reparere. De måles ikke bare på om de lykkes økonomisk, men i hvilken grad de har målbare sosiale resultater. Sammen med viktige samarbeidspartnere ønsker Impact StartUp å utløse potensialet sosiale entreprenører har for å bidra til å løse utfordringene som rammer barn og unge.

Tett samarbeid med norske kommuner
Utfordringen må løses på tvers av sektorer, kommuner og lokalmiljøer. Derfor teamer Impact StartUp i dette programmet opp tett med KS og utvalgte norske kommuner som ønsker å bli kjent med sosiale entreprenører de potensielt kan samarbeide med. 

En trygg oppvekst rik på omsorg, læring og muligheter bidrar til at å bygge et bærekraftig Norge. Impact StartUp vil derfor bli kjent med sosiale entreprenører og oppstartsselskaper i hele landet som bidrar til: 

  • Forebygging av skolefrafall og ungt utenforskap
  • Læring og utvikling for barn og unge
  • Mental og fysisk helse
  • Innsats mot familier
  • Kriminalitetsforebygging


IMPACT STARTUP BARN&UNGE: 

  • Søknadsfrist 12. mai 
  • Boot Camp og utvelgelse 14-17. juni
  • Program 8. august – 3. desember

Er dette noe for deg? Da kan du lese mer om akseleratorprogrammet her.
Obs: Søknadsfrist 12. mai!

Ferd Sosiale Entreprenører har etablert Impact StartUp for å gi et tilbud til ferske sosiale entreprenører som er i en for tidlig fase for oss. Satsingen er også et ledd i arbeidet vårt med å styrke økosystemet for sosiale entreprenører i Norge og Norden.