Stø kurs på visjon 
– Mennesker med autisme har ofte etterspurte egenskaper som detaljfokus, nøyaktighet, struktur og systematisk tilnærming. Vi i Unicus ser på disse egenskapene som en styrke og bruker dem som et konkurransefortrinn innen tjenester knyttet til softwareutvikling, dataanalyse, testing og kvalitetssikring av IT-systemer, sier Unicus’ grunnlegger Lars Johansson-Kjellerød.

Selskapet har i dag over 60 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger, Stockholm og Helsinki. Nå skal Unicus vokse til nye markeder.

– Vi ønsker å få flest mulig i arbeid og sette en standard i markedet med vår merkevare og vårt verdigrunnlag, sier Johansson-Kjellerød.

Målet er å nærme seg 110 konsulenter med Asperger neste år og 150 året etter, samtidig som selskapet skal etablere seg i nye markeder.

– Det blir viktig å holde stø kurs på visjonen. Vi må være dynamiske og tilpasningsdyktige nok til å utvikle nye tjenester og nye markeder, fortsatt med utgangspunkt i våre styrker, forteller han.

Skalerbart konsept
Det er i år 10 år siden Johansson-Kjellerød kom til Ferd med idéen om å starte et konsulentselskap. Med på laget hadde han Telenor som første pilotkunde. Ferd så potensialet og bidro med tilskudd for å finansiere oppstarten av selskapet. Espen Daae, porteføljeforvalter og forretningsutvikler i Ferd Sosiale Entreprenører forteller at det ikke tok lang tid før selskapet stod på egne ben.

– Vi gikk inn med egenkapital i 2016 og hadde en ambisjon om å doble antall ansatte og vokse i Norden. Dette har Unicus lykkes med og vi har stor tro på at konseptet er skalerbart, også til andre europeiske markeder, sier han.

Eierskapet i selskapet er strukturert slik at de er med på å redusere risikoen når selskapet satser internasjonalt.

– Innsikt i potensialet til de ansatte og villighet til å tenke offensivt og langsiktig er en rød tråd i hele investeringen, forteller Daae.

Dobbel bunnlinje = sosiale resultater 
Ferd Sosiale Entreprenører er med som investor og utviklingspartner når Unicus satser i nye markeder. I tillegg til midler stiller den sosiale investoren med forretningskompetanse og verktøy som skal hjelpe Unicus å lykkes.

– Unicus kombinerer god finansiell avkastning med sterke og målbare sosiale resultater. Denne kombinasjonen kalles ofte dobbel bunnlinje. Det er viktig for oss at selskapet ikke bare måler sosiale resultater, men også jobber med å styre etter dem, sier Daae.

Ferd Sosiale Entreprenører har også investert i Tyske Auticon, et selskap med samme målgruppe og kundesegment som Unicus. Selskapet sysselsetter mer enn 150 ansatte fordelt på kontorer i Tyskland, Storbritannia, USA, Canada, Frankrike, Sveits og Italia.

Les mer i Ferdmagasinet