Årets Sosiale Entreprenør deles i november ut for 11. gang. Her fra fjorårets kåring der iMAL stakk av med seieren. Foto: Hanne Sagstuen.

– Alle toppkandidatene representerer noe helt spesielt. De løser tre forskjellige samfunnsproblemer på en veldig overbevisende måte, selv om de fortsatt er i litt ulik fase, sier Ferdeier Johan H. Andresen om de tre finalistene til Årets Sosiale Entreprenør.

Andresen har ledet juryen, som i år består av representanter fra Innovasjon NorgeKronprinsparets FondSoCentralAshokaTøyen UnlimitedWilstar og Abelia. Alle aktørene har lang og bred erfaring fra feltet og jobber aktivt for at flere sosiale entreprenører skal lykkes.

Det er 11. gang prisen deles ut, og en av de tre finalistene vil få med seg en gavesjekk på en halv million kroner til videre utvikling av virksomheten. Andre- og tredjeplassen får en gavesjekk på 50 000 kroner hver. Juryen ser blant annet på hvor innovativ løsningen er, om den er skalerbar og om forretningsmodellen er økonomisk bærekraftig.

Dato for prisutdelingen er foreløpig ikke bestemt, men vil bli i andre del av november. Følg Ferd Sosiale Entreprenører på Facebook for løpende oppdateringer.

Her er finalistene, i alfabetisk rekkefølge:

Gamingkontakten
Med gaming som miljøterapeutisk arena tilbyr Gamingkontakten digitale støttekontakter som jobber med gamere i alderen 11-23 år på den arenaen ungdommene mestrer. Finalisten jobber med dem som isolerer seg helt eller delvis gjennom gaming, og som ikke samfunnet helt vet hvordan de kan nå frem til. Arbeidet fører til økt sosialisering, aktivitet og skolenærvær blant ungdommene de jobber med.

– Sirkelen er på en måte fullendt når de bruker gaming som plattform for å møte ungdom som ellers isolerer seg med nettopp gaming. Selskapet er fortsatt i tidlig fase, men har stort potensial, sier Andresen og tilføyer at modellen også er overførbar til andre områder.

Ideelt
Tidlig innsats er viktig for å hindre at ungdommer havner i miljøer med kriminalitet, rus og vold. Finalisten Ideelt ansetter ungdommer som er, eller kunne blitt en del av utfordringen, til å bli en del av løsningen. Gjennom selskapet får ungdommer jobb som trivselsverter lokalt eller på ulike arrangementer, som festivaler eller biblioteker.

– Ideelt har funnet ut at ungdommer som henger rundt i lokalmiljøet som marginaliserte uromomenter, kan omgjøres til aktive ressurser i lokalmiljøet, sier Andresen. Han mener selskapet har tatt store skritt i riktig retning det siste året, etter at de var med som nominert under fjorårets konkurranse for Årets Sosiale Entreprenør.

Lifeness
Livsstilssykdommer er et økende problem i vårt samfunn, noe Lifeness har tatt tak i. Med sin digitale plattform, effektiviserer og bidrar de til bedre oppfølging av mennesker med livsstilssykdommer. Pasienter som har brukt Lifeness i forbindelse med fedmebehandling har blant annet gått signifikant mer ned i vekt enn de som bruker tradisjonelle metoder. Pasientene oppgir også økt motivasjon og mestring, som igjen fører til bedre livskvalitet.

– Lifeness vil gjøre helsepersonell til superhelter gjennom en digital løsning som gjør dem mer effektive i behandling og oppfølging av pasienter med overvekt og livsstilssykdommer. De har også utviklet en app som pasientene selv kan benytte for å opprettholde motivasjonen for livsstilsendringer, forteller Andresen.

Tidligere vinnere

2019: iMAL
2018: Assistert Selvhjelp
2017: Motitech
2016: Generasjon M
2015: Gammel Nok
2014: Monsterbedriften
2013: Epleslang
2012: Lyk-z & døtre
2011: Noen
2010: Forandringsfabrikken