Mange kommuner strever med å finne rom i budsjettet til nye løsninger og tiltak. I en effektkontrakt betaler det offentlige kun for faktiske resultater. Dette gjør det enklere å teste nye løsninger og sikrer effektiv bruk av offentlige midler.

En effektkontrakt fungerer slik at et fond eller en stiftelse forhåndsfinansierer et tiltak som det offentlige tilbakebetaler hvis avtalte resultater nås. Dette betyr at det offentlige kan skalere tiltak som viser seg å fungere godt for målgruppen, og avslutte tiltak som ikke fungerer uten store kostnader. Effektkontrakter er allerede et populært virkemiddel både i Norden og Europa. Les mer om effektkontrakter hos Kommunesektorens organisasjon (KS) her.

Inviterer til konferanse
Ferd Sosiale Entreprenører er en sosial investor. Direktør Katinka Greve Leiner forteller at selskapet er opptatt av å ta i bruk tiltak som gir god effekt.

– Vi ser at stadig flere offentlige aktører i Norden og Europa bruker effektkontrakter som et virkemiddel for økt innovasjon. Også her hjemme er det flere kommuner som ønsker å teste ut dette verktøyet, sier hun.

Ferd tror at Norge kan ha god nytte av å ta i bruk effektkontrakter, og ønsker at flere skal bli kjent med mulighetene og hvilke aktører som finnes. Derfor inviterer de til en konferanse om effektkontrakter 27. november i Oslo.

Her vil du få mer informasjon om:

  • Hvordan effektkontrakter kan være et nyttig verktøy for innovasjon i offentlig sektor
  • Konkrete eksempler fra inn -og utland
  • Praktiske sider ved utforming av en kontrakt – hvordan måler du effekt, hva sier jussen?
  • Sosiale investorer – hva motiverer dem til å jobbe på denne måten?

Konferansen arrangeres på Vulkan Arena i Oslo fra kl. 10-16. Fra kl. 16-19 blir det mat og mingling, samt kåring av Årets Sosiale Entreprenør.

SosEntKonferansen er et årlig arrangement i regi av Ferd Sosiale Entreprenører. Her møter du andre beslutningstakere og ledere fra kommuner, stat, sosiale virksomheter, ideell sektor, stiftelser og sosiale investorer.