Tilgang til arbeid – det er det Impact StartUp WORK handler om. For mange mennesker står i dag utenfor arbeidslivet og Covid 19 har forsterket problemet. Derfor skal høstens akseleratorprogram fra Impact StartUp i tre nordiske land fokusere på å styrke virksomheter som jobber med å få folk i arbeid.

Høstens fokus – jobben for jobbene
De neste fem månedene skal selskapene bryne seg på Impact StartUps velkjente suksessformel for bedriftsstrategi, finansiering, skalering og verktøy for sosial- og miljømessig målstyring.

– Vi gleder oss til å kunne bidra med gode vekstvilkår for nye ideer på et så aktuelt felt som dette. Mye jobb ligger foran oss, men arbeidet er så viktig og løsningene så spennende at høsten vil gå fort, sier leder i Impact StartUp Norge, Marte Sootholtet.

Hard konkurranse om 10 plasser
Opptaksrunden gikk over tre dager. Dag én brukte selskapene til å jobbe med å spisse verdiforslaget sitt. På dag to pitchet de konseptet sitt for et panel bestående av forretningsutviklere, representanter fra privat- og offentlig sektor, finansiører og andre interessenter. På dag tre gikk de gjennom en 45 minutters intervjurunde med team Impact StartUp, en forretningsutvikler, en finansiør og en representant med kjernekompetanse innen arbeidsinkludering. Summen av inntrykket fra de tre opptaksdagene avgjorde hvilke selskaper som fikk plass.

– Selskapene ble scoret på kommersielt -, sosialt – og team-potensial. Siden ble denne scoren sammenstilt med forretningsutviklernes vurderinger av hvem som er riktig for programmet, forteller Sootholtet.

God investering
Impact StartUp AS er i dag heleid av Ferd Sosiale Entreprenører (FSE). Akseleratoren har også fått med flere sosiale investorer på laget – en trend direktør Katinka Leiner mener vil øke fremover.

– Gjennom vår investering i Impact Startup får vi være med på å hjelpe disse spennende selskapene med å bli sterkere og nå ut til flere med sine sosiale løsninger. Dette er en type investering vi ser stadig flere er interesserte i, sier Leiner.

Ferd Sosiale Entreprenørers årlige Sosent-konferanse vil også ha arbeidsinkludering som tema. Konferansen blir helgidital og går av stabelen 26. oktober.

Disse 10 selskapene er med fra Norge i årets nordiske akseleratorprogram:

In the Can
In the Can er et opplæringsprogram som tar unge innsatte et skritt videre på veien mot arbeid innen kokkefaget gjennom å produsere hermetikk av høy kvalitet med lokale råvarer. Deltakerne får yrkesutdanning, samfunnet får tilgang på etterspurt arbeidskraft og markedet tilbys et nyskapende høykvalitetsprodukt.

Testhub Technologies
Testhub Technologies er en tjenestebasert programvare som sikrer at større selskaper med høyt ansettelsesvolum finner rett jobbsøker til jobben. SaaS-løsningen rangerer automatisk kandidatene anonymt og hindrer ubevisst og bevisst diskriminering basert på identitet eller utseende. Løsningen sørger for riktig ansettelsespraksis, sparer selskapene mye tid brukt på manuell screening og sikrer at selskapet følger likestilling- og diskrimineringsloven.

New Use
New Use gir unge og menn med innvandrerbakgrunn verdifull praktisk og kulturell arbeidserfaring innen håndverksfag, reparasjonstjenester, møbelsnekkerarbeid og stålarbeid gjennom undervisning, kurs og verkstedpraksis. New Use leverer undervisnings- og opplæringstjenester til to kommuner, reparasjon- og håndverkstjenester til privat- og bedriftsmarkedet, samt håndverkere til jobbmarkedet.

Eikra Aktivitet
Eikra tilbyr kvinner med innvandrerbakgrunn som jobbinteresser innen eldreomsorg eller barn- og ungdomsarbeid et arbeidsrettet introduksjonskurs for utdanning og jobb innen helsefag. Kurset gir deltakerne større muligheter gjennom økt kunnskap, forståelse og mestring, og bidrar til å tilgjengeliggjøre arbeidskraft for en sektor med store sysselsettingsbehov.

Løvetannakademiet
Ungdomsprogrammet Vaffelbrigaden fra Løvetannakademiet tar sikte på å gi unge i risikogrupper teoretisk kunnskap, praktisk arbeidserfaring og individuell oppfølging gjennom utvikling og drift av en vaffelbar. Teori, praksis og trivsel skaper tilhørighet, mestring og arbeidserfaring – et grunnlag som gir større muligheter for å lykkes i arbeidslivet.

Spiring
Spiring tilbyr mennesker med rusbakgrunn arbeid med hydroponisk dyrking av reddik-, brokkoli-, solsikke- og ertespirer som leveres til restauranter og spisesteder. Veien bort fra gammelt nettverk og inn på arbeidsmarkedet sparer samfunnet for store utgifter, gir personlige seire og viktige nye fremtidsmuligheter.

Vintage baby
Vintage baby driver en alternativ opplærings- og sysselsettingarena for arbeidsledige kvinner med lav eller ukjent utdanning fra land utenfor OECD. Dette gjør de gjennom å levere personell innen cafe og catering, renhold, syerske og sømproduksjon, samt prosjekt- og utviklingsarbeid.

Inkludering Norge
Inkludering Norge tilbyr mennesker med innvandrerbakgrunn et gratis kurs i teater eller golf som første relasjonsbyggende steg på vei inn i samfunnet. Siden tilbys arbeidstrening og ordinært lønnet arbeid i eventbyrå og cateringvirksomhet på ulike arrangementer og eventer. I tillegg til arbeidskraft bidrar Inkludering Norge til å sørge for mangfold i arbeidslivet og interkulturell toleranse i samfunnet.

Kreftkompasset
Kreftkompasset er et mentorprogram åpent for alle kreftoverlevere i Norge. Etter endt kreftbehandling gjenstår ofte store utfordringer. Gjennom Kreftkompasset får kreftoverleveren hjelp og støtte fra en mentor med sine utfordringer knyttet til å finne tilbake til jobb, hverdag og et liv verdt å leve.

Avor
Avor tilbyr ungdommer med utfordringer på skolen nyttig alternativ kunnskap og kompetanse for jobbmarkedet. Tilbudet består i dag av lavterskel arbeidsoppdrag innen hagearbeid, båtpuss og klargjøring av båt for vinteropplag, med kort vei fra godt utført arbeid til honorar og en god attest. Blant nye satsningsområder har Avor opplegg for Thai-boksing, sirkeltrening, tegnekurs, seiling, fotografi i sosiale medier og musikkproduksjon.