Som en del av konsernets arbeid med bærekraft etablerte Ferd i 2019 et mandat for impact investeringer. Ferd Impact Investing investerer i tidlig fase selskaper – gjennom fond og andre former for komplementære og ressurseffektive partnerskap – som har potensiale til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål, samt en solid risikojustert avkastning. Vi konsentrerer oss om tre sektorer der Ferd har en solid posisjon og kompetanse: fornybar energi, akvakultur og eiendomsteknologi.

Utover verdiskaping i selve investeringene, er det også et mål at satsingen skal utgjøre en drivkraft i Ferds helhetlige arbeid med bærekraft.

Vi styrker teamet og søker nå en Investment Professional til Ferd Impact Investing. Les mer om stillingen her:

https://www.financepeople.no/stilling?id=225303