Ferd Eiendoms virksomhet skal underbygge konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Gjennom konsernets kapitalbase og evne til langsiktighet og fleksibilitet, er Ferd Eiendom gitt solide og stabile rammevilkår. Ferd har høye ambisjoner for videreutvikling av Ferd Eiendom, hvor kjøpet av NRKs eiendom på Marienlyst og Trekanttomten ved Aker Brygge vil utgjøre kjernen i denne satsningen. Ferds eiendomsportefølje har nå en samlet verdi på nær 14 milliarder kroner.

Les mer og søk på stillingen her.