Foto: Alexandra Pekala

Mindmore jobber for bedre hjernehelse ved å tilby digitale tester av kognitive funksjoner

Hjernen er en svart boks og ingen vet ikke vet hva som foregår der. Det eneste vi vet er hva vi tror om våre funksjoner – og studier viser at våre egne opplevelser av hjernefunksjonen stemmer dårlig med virkeligheten. Det finnes også mange sykdommer som påvirker hjernen, som for eksempel demens, stress-relatert psykisk uhelse, depresjon, ADHD.

Tester kognitive funksjoner

Det svenske selskapet Mindmore mener hjernens helse er like viktig indikator som puls og temperatur for å kartlegge hvordan et menneske har det. De ønsker å sette hjernens helse på dagsordenen, starte dialogen om hjernens helse og jobbe for at alle – til og med sunne – har en basismåling av sine kognitive funksjoner. Selskapet hjelper også pasienter som har påvirket kognisjon, gjennom å teste de fem kognitive domenene og viktigste funksjonene; oppmerksomhet og tempo, innvendig, visuospatial funksjon, verbal funksjon og utøvende funksjon. Økt kunnskap om hjernens tilstand er viktig for å kunne tilpasse behandling og rehabilitering for å hjelpe pasienten.

Selskapet har vokst raskt i Sverige, og har i dag ca 40 klinikker på kundelisten innen primær-, spesialist og bedriftshelsetjenesten. Planen videre er å skalere nasjonalt og deretter til Europa.

Om selskapet

Etablert: 2017
Antall årsverk: 13
Gründer: Sara Wallén
Organisasjonsform: Aksjeselskap