Hvor bra fungerer hjernen din? Kan det være aktuelt med behandling? Og virker behandlingen du eventuelt får hos legen eller psykologen slik den skal?

De kognitive funksjonene endres over tid og påvirkes av blant annet depresjon, stress, ADHD, utmattelsessyndrom og demens. Hjernen blir imidlertid sjelden testet når man oppsøker legen fordi tradisjonelle metoder er svært tidkrevende.

Måler hjernens helse

Det svenske selskapet Mindmore måler viktige kognitive funksjoner som for eksempel hukommelse, kortidsminne, ordforståelse, konsentrasjon, reaksjonstid, mentalt tempo og evnen til problemløsning. Selskapet har kombinert 23 anerkjente og evidensbaserte tester av kognitiv funksjon i én digital applikasjon. Solid kunnskap om kognitiv tilstand og utvikling bidrar til at leger, psykologer og annet helsepersonell kan gjøre en bedre og mer effektiv jobb med å hjelpe pasientene.

Mindmore ønsker også å sette hjernens helse på dagsordenen, starte dialogen om hjernens helse og jobbe for at alle – til og med friske – har en basismåling av sine kognitive funksjoner.

Selskapet har vokst raskt i Sverige, og planen videre er å skalere nasjonalt og deretter til Europa.

Første direkte-investering i Sverige

Ferd deler Mindmores visjon om at kognitiv testing må komme mange til gode og ser stort potensial i selskapet, både når det gjelder den sosiale effekten, kommersiell potensiale og muligheten til å ekspandere internasjonalt.

Mindmore er Ferd Sosiale Entreprenørers første direkte-investering i Sverige. Vi har investert gjennom et konvertibelt lån og støtter gründer og selskapet gjennom våre dedikerte forretningsutviklere, blant annet på Impact Management og Measurement (IMM).

 

Om selskapet

Etablert: 2017
Gründer: Sara Wallén
Organisasjonsform: Aksjeselskap

Sosiale resultater 2021

1 083

pasienter har blitt testet.

24,7

tester utført per klinikk.