Forskerfabrikken jobber for å øke interessen for realfag blant barn og unge. Foto: Frank Holm.

Vekker barnas interesse for forskning

Realfagskompetanse er avgjørende for å finne løsninger for fremtiden, og kunn- skapsrike barn vil kunne bidra til å skape en bedre verden når de vokser opp. Forskerfabrikken ønsker derfor å øke barns bevissthet om hvordan teknologi og forskning påvirker både dem selv, samfunnet og naturen. Dette gjør de gjennom å spre realfagsglede og -forståelse til barn over hele landet, og gi dem mulighet til å fordype seg i disse fagene i eget nærmiljø.

Siden 2002 har selskapet inspirert over en halv million barn til å utforske natur- vitenskapens spennende verden via forskerkurs, sommerskoler, pedagogiske leker og ved å tilby etterutdanningskurs for pedagoger i barnehage og skole.

Lærer hvordan teknologi og forskning påvirker samfunnet

Forskerfabrikkens undervisningsmetoder baserer seg på pedagogikk som spiller på lag med hjernen. Alle aktiviteter er praktiske, og barna inviteres til opplevelser som aktiviserer både sansene og kroppen. Slik øker læringsutbyttet og gleden over å forstå.

Samarbeider for å spre realfagsgleden

Forskerfabrikken samarbeider med flere aktører om å øke realfagsinteressen hos barn. Siden 2016 har Hydro vært selskapets hovedsamarbeidspartner. Sammen gjennomfører de en rekke lokale og nasjonale tiltak.

Om selskapet

Etablert: 2002

Gründer: Hanne S. Finstad

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Investering fra Ferd Sosiale Entreprenører: Lån

Sosiale resultater

Antall unike kursdeltakere på fritidskurs

47%

andel jenter som deltok på kurs i 2020.

46%

andel jenter som deltok på kurs i 2021.

35%

andel foresatte uten realfaglig bakgrunn i 2020.

40%

andel foresatte uten realfaglig bakgrunn i 2021.