Forskerfabrikken jobber for å øke interessen for realfag blant barn og unge. Foto: Frank Holm.

Vekker barnas interesse for forskning

Realfagskompetanse er avgjørende for å finne løsninger for fremtiden, og kunn- skapsrike barn vil kunne bidra til å skape en bedre verden når de vokser opp. Forskerfabrikken ønsker derfor å øke barns bevissthet om hvordan teknologi og forskning påvirker både dem selv, samfunnet og naturen. Dette gjør de gjennom å spre realfagsglede og -forståelse til barn over hele landet, og gi dem mulighet til å fordype seg i disse fagene i eget nærmiljø.

Siden 2002 har selskapet inspirert over en halv million barn til å utforske natur- vitenskapens spennende verden via forskerkurs, sommerskoler, pedagogiske leker og ved å tilby etterutdanningskurs for pedagoger i barnehage og skole.

Lærer hvordan teknologi og forskning påvirker samfunnet

Forskerfabrikkens undervisningsmetoder baserer seg på pedagogikk som spiller på lag med hjernen. Alle aktiviteter er praktiske, og barna inviteres til opplevelser som aktiviserer både sansene og kroppen. Slik øker læringsutbyttet og gleden over å forstå.

Samarbeider for å spre realfagsgleden

Forskerfabrikken samarbeider med flere aktører om å øke realfagsinteressen hos barn. Siden 2016 har Hydro vært selskapets hovedsamarbeidspartner. Sammen gjennomfører de en rekke lokale og nasjonale tiltak.

Fotograf: Frank Holm

Sosiale resultater 2023

3 650

Antall barn på sommerskole

43%

Jenter på kurs

38%

Foreldre uten realfaglig bakgrunn

289 553

Antall eksperimenter utført av barn

Informasjon om resultatene

Antall barn på sommerskole: Selskapet registrerer antall deltakere på sommerskole hvert år, og tallet er hentet fra denne registreringen.

Prosent jenter på kurs: Andel jenter blant kursdeltakerne, i prosent av totalt antall.

Foreldre uten realfaglig bakgrunn: Antall unike kursdeltakere som har foreldre uten realfaglig bakgrunn. Disse opplysningene innhentes i forbindelse med registreringen av barna.

Antall eksperimenter utført av barn: Forskerbabrikken er opptatt av å vekke nysgjerrighet og glede for realfagene gjennom eksperimenter. De estimerer derfor på en antall eksperimenter de har lagt til rette for at barn har utført gjennom året. Tallet knytter seg til alle Forskerfabrikkens aktiviteter og tjenester. Eksempelvis estimeres antall eksperimenter på sommerskolene ved  25 eksperimenter per barn. Hvert solgte «Mitt første laboratorium» estimerer selskapet at blir brukt til 17 eksperimenter, og hvert solgte mikroskop gir ett eksperiment. Alle estimatene er konservative for å sikre at antallet ikke overestimeres.

Om selskapet

Etablert: 2002

Gründer: Hanne S. Finstad

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Investering fra Ferd Sosiale Entreprenører: Lån