Forskerfabrikken jobber for å øke interessen for realfag blant barn og unge. Foto: Frank Holm.

Vekker barns interesse for forskning

Forskerfabrikken jobber for å spre realfagsglede og -forståelse til barn over hele landet, og gir dem muligheten til å fordype seg i disse fagene i eget nærmiljø.

Siden 2002 har de inspirert over en halv million barn til å utforske naturvitenskapens spennende verden via forskerkurs, sommerskoler, pedagogiske leker og ved å tilby etterutdanningskurs for pedagoger i barnehage og skole.

Lærer hvordan teknologi og forskning påvirker samfunnet

Forskerfabrikkens undervisningsmetoder baserer seg på pedagogikk som spiller på lag med hjernen. Alle aktiviteter er praktiske, og barna inviteres til opplevelser som aktiviserer både sansene og kroppen. Slik øker læringsutbyttet og gleden over å forstå.

Den sosiale entreprenøren ønsker å øke barns bevissthet om hvordan teknologi og forskning påvirker dem selv, samfunnet og naturen. De mener kunnskapsrike barn vil skape en bedre verden når de vokser opp.

Samarbeider om å spre realfagsgleden

Forskerfabrikken samarbeider med en flere aktører om å øke realfagsinteressen blant barn. Siden 2016 har Hydro vært selskapets hovedsamarbeidspartner, og sammen gjennomfører de en rekke lokale og nasjonale tiltak.

Om selskapet

Etablert: 2002
Antall årsverk: 12
Gründer: Hanne S. Finstad
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Nettside: