Foto: Jeppe Bøje Nielsen, Hitsa A/S

Styrer etter sosiale resultater

Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S ble etablert av det danske investeringsselskapet Den Sociale Kapitalfond i 2017. Fondet skal bidra til å skape arbeidsplasser for utsatte grupper i Danmark, og skal gi både økonomisk og sosial avkastning.

Fondet har totalt 289 millioner danske kroner i investeringskapital, og målet er å investere i 10-20 selskaper i løpet av fondets 10-årige levetid. Modellen er bygget slik at honoraret til fondsforvalteren avhenger av resultater på både den finansielle og sosiale bunnlinjen.

Investorer inkluderer European Investment Fund (EIF), Vækstfonden, Trygheds- gruppen, Novo Nordisk Fonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Hempel Fonden, Færchfonden, Østifterne, Færch og Døtre og Den Sociale Kapitalfond mfl. Ferd Sosiale Entreprenører investerte i fondet i 2018, og deltar aktivt i fondets Investment Advisory Board.

SKF Invest er Ferd Sosiale Entreprenørers eneste fondsinvestering. Ved utgangen av 2020 hadde fondet investert i fire selskaper; HITSA, Koatek, Refurb og Danpal. I gjennomsnitt var 16 % av de ansatte i de fire selskapene fra marginaliserte grup- per, og for 2020 utgjorde dette 44 mennesker. Basert på fondets analyser er dette i toppsjiktet blant «inkluderende» mellomstore bedrifter i Danmark (50-249 ansatte). Målsetningen er 20 % i løpet av fem år. For hvert selskap er det definert intermedi- ate KPI-targets for de tre første årene, og hele 99 % av disse er nådd i 2020. Det er også definert langsiktige 5-årige mål, og 44 % av disse er nådd per 2020.

Ferd SE synes det er gledelig at vår fondsinvestering har vært med å bidra til disse sterke sosiale resultatene. Investeringen bidrar også til å styrke nordisk samarbeid og kompetanseoverføring på feltet, noe vi synes er viktig.

Selskapet har publisert sin egen impact-rapport for 2020 som kan leses her:

Social Impact Report for 2020.

Om Fondet

Etablert: 2017
Antall årsverk: 5
Gründer: Den Sociale Kapitalfond
Daglig leder: Lars Jannick Johansen
Organisasjonsform: Dansk K/S
Resultater: Last ned PDF