Foto: Jeppe Bøje Nielsen, Hitsa A/S

Styrer etter sosiale resultater

Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S ble etablert av det danske investeringsselskapet Den Sociale Kapitalfond i 2017. Fondet skal bidra til å skape arbeidsplasser for utsatte grupper i Danmark, og skal gi både økonomisk og sosial avkastning. 

Fondet har totalt 289 millioner danske kroner i investeringskapital, og målet er å investere 10-20 selskaper i løpet av fondets 10-årige levetid. Modellen er bygget slik at honoraret til fondsforvalteren avhenger av resultater på både den finansielle og sosiale bunnlinjen. 

Investorer inkluderer European Investment Fund (EIF), Vækstfonden, Tryghedsgruppen, Novo Nordisk Fonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Hempel Fonden, Færchfonden, Østifterne, Færch og Døtre og Den Sociale Kapitalfond mfl. Ferd Sosiale Entreprenører investerte i fondet i 2018, og deltar aktivt i fondets Investment Advisory Board.

Om Fondet

Etablert: 2017
Antall årsverk: 5
Gründer: Den Sociale Kapitalfond
Daglig leder: Lars Jannick Johansen
Organisasjonsform: Dansk K/S