Internasjonal vekst

Som en aktiv og langsiktig eier, ønsker vi å påvirke selskapers utvikling. For å realisere virksomhetenes internasjonale potensiale, kreves et solid fundament som ivaretar verdier og kultur mens selskapet vokser.

Ferd bidrar med kompetanse, nettverk og kapital når vi går inn som eiere i en virksomhet

I starten handler det om å få på plass det rette teamet, bruke tid sammen og finne en god balansegang med ledelsen og styret i selskapet. Når et felles fundament er etablert, er det på tide å stake ut kursen som sikrer virksomheten sunn vekst og tydelig posisjon i markedet.

Basen av styringsverktøy

Verdisett og kultur er limet i enhver virksomhet, og noe vi jobber systematisk med for å ivareta og styrke i selskapene vi investerer i. I vekstfasen er dette spesielt viktig.

Vi bygger i tillegg en base av flere styringsverktøy, for å sikre struktur og målrettet arbeid mot ønsket vekst. Hvordan verktøykassen ser ut vil variere og er tilpasset hvert enkelt selskaps behov.

Tålmodig og langsiktig eier

For å tørre å satse på nye vekstinitiativer er evnen til å tenke langsiktig avgjørende. Som langsiktig eier oppmuntrer og utfordrer vi selskapene vi invester i til å tenke stort. Ofte innebærer dette økt fokus på internasjonalisering.  Vi vil da sammen utvikle en plan om hvilke strategiske grep som må til for å posisjonere oss mot de aktuelle markedene.

Det vil være store individuelle forskjeller fra virksomhet til virksomhet, noe våre to selskaper Interwell og Unicus illustrerer:

Interwell – unik leverandør

Interwell er leverandør av høyteknologiske brønnverktøy til den internasjonale olje- og gassindustrien. Produktene bedrer produksjonen og reduserer karbonavtrykket, blant annet ved hjelp av gjenbruk og bedre tetting av brønner. Løsningene er unike i markedet og er høyt verdsatt av kundene.

Da Ferd gikk inn på eiersiden i 2010, var selskapet fortsatt eid av gründerne. Vi så et selskap som hadde gjort det ekstremt godt på norsk sokkel, med flere produkter med internasjonalt potensiale. Med en aktiv eier som Ferd med på laget, var forutsetningene gode for å internasjonalisere virksomheten.

Sammen la vi en strategi med et tre-års-perspektiv, der vi bestemte hvilke land vi skulle etablere oss i. Interwell hadde gjort en del eksport tidligere, som la grunnlag for analyser som gjorde det lettere å satse tyngre i ulike regioner. Planen var svært fokusert med tydelig definerte mål for UK, Midtøsten, USA og deretter Asia.

Hyppig testing for å sikre lav risikoinngang var viktig, og gode indikasjoner ledet til gradvis oppbygging i de aktuelle markedene.

I dag står Ferd som hovedeier av Interwell, og virksomheten har tatt posisjon som en globalt ledende leverandør.

UNICUS – ekstraordinære folk i ordinære jobber

Norske UNICUS ansetter mennesker med autisme og IT-kompetanse, og er tuftet på grunntanken om at alle er gode på noe, og ingen fortjener å stå på utsiden av arbeidslivet. Med de positive egenskapene til autister som fremste konkurransetrinn, var selskapet lønnsomme allerede første året da det ble etablert i 2009.

Dette var en av de første investeringene til Ferds sosiale entreprenører. Ideen er enkel, men hvordan omsette den til god business?

Fra å være et selskap der vi først bidro med økonomisk støtte, har vi siden 2016 tilført vekstkapital og bidratt til aktivt eierskap. Ferd har gode pro bono-partnere som bistår med relevant kompetanse for våre sosiale entreprenører, noe vi også hentet inn til UNICUS.

Vi har jobbet med å bygge struktur og profesjonalisering av virksomheten. Metodikken vi anvendte er basert på å måle, evaluere og styre deretter. På den måten sikrer vi hele tiden å tilføre bedriften mer av det som er bra, og mindre av det som ikke fungerer. Målet er å maksimere effekten av samfunnsnytten.

Prosessen har hjulpet UNICUS fra ett til to kontorer i Oslo, i tillegg til ett kontor i Sverige og ett i Finland – alle er lønnsomme og har rundt 25 ansatte hver.

Mulighetene for ytterligere ekspansjon er store. Derfor har Ferd i år gått inn med mer egenkapital og er i dag stolt hovedeier i UNICUS. Modellen er både skalerbar og overførbar til andre selskaper som ser muligheter der andre ser begrensninger.

Ansatte i Unicus som ser på dataskjerm

Unicus er et annerledes konsulentselskap som tilbyr høykvalitets IT-tjenester innen test, kvalitetssikring og data science. Det som gjør Unicus annerledes er at alle selskapets konsulenter har Asperger. Noen ser på det som en utfordring. Unicus ser på det som en mulighet. Foto: Unicus