Johan H. Andresen

Forfatter: Johan H. Andresen.

Foto: Oda Hveem.

Det går litt i bølger hva jeg blir bedt om å si noe om i forskjellige fora. «Verdibasert eierskap og ledelse» var en tittel på foredrag som jeg begynte å bruke for mange år siden når folk ville høre om reisen med Ferd, som faktisk har et lite 20-års jubileum i år. Så ble det mye om Ungt Entreprenørskap, litt om mikrofinans, så sosialt entreprenørskap, deretter om mangfold, og nå i det siste om inkludering, og til og med om rusreformen. Spennet i tema her betyr at jeg åpenbart er i ferd med – bevisst ordspill – å bevege meg ut i felt der jeg åpenbart ikke er ekspert, men støtter meg på noen egne erfaringer og andres kunnskap.

Det alle disse ulike temaene har til felles, tro det eller ei, er at de nettopp er en del av hvordan vi faktisk bedriver verdibasert eierskap og ledelse i Ferd. De kommer naturligvis i tillegg til mange andre bidrag og initiativ som godt forhold til tillitsvalgte, lange relasjoner til banker og forretningsforbindelser og andre mer tradisjonelle verdibyggere.

Men hvis jeg skulle koke dette ned til to setninger som beskriver forutsetningene for verdibasert eierskap- og ledelse så er det disse:

– Leve verdiene, hver dag, overalt, og være åpen om det slik at folk med de samme gode verdiene og stort potensial velger å komme til oss. Dette er enklere sagt enn gjort. For oss i Ferd, der «troverdighet» er den viktigste verdien vi håper at andre vil tilskrive oss, så har dette i stor grad betydd at vi ønsker, og har prøvd, å ta ansvar vi ikke har. Vi har altså testet ut hvor vi kan bruke det vi er gode på, men hvor verdiskapningen i all hovedsak kommer for trengende enkeltpersoner og for samfunnet. Med risiko for å gjenta meg selv, så er noen eksempler på dette engasjementet i Ungt Entreprenørskap, NMI-Nordic Microfinance Initiative, sosiale entreprenører, effektkontrakt, og ja, også arbeidet med rusreformen. Dette er en slags eksperimentell ansvarstagning, og vil ikke passe for alle. Andre eiere og bedrifter vil finne sine egne måter å ta nytt ansvar på, og det gjør at mange flere viktige oppgaver blir tatt hånd om. Lærdal, Møller, og Grieg kan nevnes blant mange som har funnet sine egne nye måter å ta ansvar på. Likevel, selv om disse enkeltinitiativene viser alle de andre bedriftene i Ferd hva som er mulig, så er kanskje det aller viktigste hva mine kolleger og jeg gjør hver dag for å fortjene å bli kalt troverdige.

– Når disse menneskene vel er om bord, gi dem massiv tillit, i form av store oppgaver, mye ansvar, og naturligvis, ikke klandre dem for å gjøre nye feil, men gi dem annerkjennelse når de leverer. Det finnes masse lederlitteratur som gir gode råd, og mange av dem er faktisk gode. Men den tilbakemeldingen jeg får, er at det å vise folk tillit er det som motiverer dem mest.

Denne oppskriften har fungert bra for Ferd, også under en pandemi. Å eie og lede på avstand over mer enn ett år er langt fra ideelt, men det er også fascinerende å se at det faktisk er mulig.

Akkurat mens jeg sitter her på en lørdag i mars, tikker det inn en e-mail fra Morten om at Ferd er blitt valgt (igjen) av eiere og ansatte som ny eier av en bedrift. Avtalen ble undertegnet 01.50 natt til lørdag 13. mars. Det sier også noe om hvor dedikert våre folk er. Og ja, av og til, og ganske ofte faktisk, så er det å putte inn nok timer på alle døgnets tider en viktig forutsetning for å kunne bruke alle de andre grepene våre.

Vi er naturligvis ikke alene om å bruke denne oppskriften. Det er gledelig å se at begrepet «verdibasert eierskap og ledelse» nå brukes av flere familie-eide systemer. Vi ser at mange av dem gjenoppdager seg selv og sin «purpose» og engasjerer seg bredere, dypere og går foran med å ta ansvar. Og alle gjør det på sin måte, ut i fra eierens og bedriftens forutsetninger,  – og slik må det være. Man er jo som kjent best når man bidrar med noe man er god på. Jeg er fristet til å nevne noen spesielt, men jeg tenker nå at det er blitt så gledelig mange, at det er helt umulig å ikke glemme noen –dere vet hvem dere er!

Og når vi skal gjøre opp regnskap etter pandemien, og se på hva som gjorde at bedrifter som hadde hånden på rattet, som ikke ble nedstengt, kom gjennom den, så tror jeg verdibasert eierskap og ledelse vil trumfe teknologier som bedriftenes viktigste forutsetning. De er i hvert fall favorittverktøyene i min verktøykasse.

Sign_Andresen