Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 41,1 milliarder kroner (35,0 milliarder kroner per 31.12.2019). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 17,8 prosent. Et meget bra resultat for Ferd i et spesielt år som ble preget av korona-pandemien.

Du kan lese mer i vår oppsummering for 2020 her