I 2006 tok Ferd-eier Johan H. Andresen initiativet til å etablere et privat-offentlig-samarbeid for mikrofinans. To år senere ble ideen realisert – takket være gode hjelpere. Nå feirer Nordic Microfinance Initiative (NMI) sine 10 første år med lanseringen av et nytt fondmed første kapitalinnhenting på 840 millioner kroner.

Nordic Microfinance Initiative (NMI) kan notere seg solide resultater i løpet av sitt første tiår. Gjennom egenkapitalinvesteringer og lån til fattige kvinner i Afrika, sør for Sahara, Sør-Asia og Sørøst-Asia, har selskapet hjulpet flere til å bygge seg en vei ut av fattigdommen, og dermed bidratt til økt velferd i utviklingsland.

10-årsjubileum
Det som gjør selsapet spesielt, er at det er et såkalt Private Public Partnership (PPP). Det vil si at virksomheten eies av både offentlige og private selskaper.

Den første kapitalinnhentingen til NMIs nyeste fond, Fund IV, har allerede resultert i 105 millioner dollar (840 millioner kroner).Norfund og IFU hr gått inn med 30 millioner dollar hver, mens Ferd, DNB og KLP har bidratt med 15 millioner dollar (125 millioner kroner) hver.

– Dette er en fantastisk start! Vi skal sørge for å få inn mer penger, og skal passe på så vi ikke skuffer dere, sa NMIs admininstrerende direktør, Arthur Sletteberg, da partene signerte avtalen for Fund IV, i forbindelse med markeringen av NMIs 10-årsjubileum på Sentralen i Oslo 12. juni 2018.

Nytegningen innebærer at NMI til sammen har hentet inn over 300 millioner dollar i sine fire første fond, det vil si nærmere 2,5 milliarder kroner. Etter et tiår med hardt arbeid, var det dermed god grunn til å feire jubileet sammen med inviterte gjester fra inn- og utland.

alt

Varige verdier
I dag er Ferd den største private investoren i NMI. 

– Dette arbeidet viser at det er mulig å få til ting, også i Norge. Personlig er NMI noe av det jeg er mest stolt av. Samtidig er dette arbeidet fundert på samme grunnlag og visjon som Ferd styrer etter, nemlig å skape varige verdier og sette tydelige spor, sier Andresen.

Tosifret avkastning
I likhet med Ferd Sosiale Entreprenører, er også NMIs suksesskriterier knyttet opp til doble bunnlinjer, det vil si at både sosiale og finansielle resultater spiller en rolle. Så langt har NMI lykkes godt:

  • Gjennom sine direkte investeringer, har  selskapet nådd ut til 7 millioner kunder, hvorav 96 prosent er kvinner. 73 prosent av kundene bor i rurale strøk. 
  • Finansielt kan selskapet også vise til solide resultater. Siden oppstarten for 10 år siden har investorene fått 10 prosent avkastning per år.

Tverrpolitisk vilje
De oppsiktsvekkende resultatene ble trukket frem av flere av eierne, som deltok på feiringen av 10-årsjubilanten på Sentralen i Oslo 12. juni 2018.

– Dette er til dags dato det mest suksessfulle partnerskapet mellom offentlige og private investorer. I løpet av disse 10 årene kan institusjonen vise til en imponerende resulatliste, selv etter internasjonale standarder, sier administrerende direktør Kjell Roland i Norfund.

Norfund eies av staten, og brukes som et av flere virkemidler i norsk utviklingspolitikk. De eier cirka en tredjedel av NMIs Fund III, og har gått inn med ytterligere 30millioner dollar (250 millioner kroner) i Fund IV.

– NMI blitt et viktig virkemiddel for å gjøre kapital tilgjengelig for fattige. En styrke ved dette samarbeidet, er at det er bred politisk enighet om dette i Norge, på tvers av politiske skillelinjer, sier statsskretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet.

Vil utvide samarbeidet
Norfunds danske motpart, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), kom med på laget i 2016 da de gikk inn som eiere i Fund III.

– Vi er stolte over at vi bli invitert inn i dette samarbeidet, og takknemlig for at dere var var villig til å skifte navn fra Norwegian til Nordic Microfinance Initiative. Jeg er sikker på at samarbeidet vil styrke våre nordiske bånd, og samtidig promotere våre nordiske verdier til resten av verden, sier Torben Huss, Executive Vice President i danske IFU.

TEKST: Irina Lee