200 forventningsfulle gjester fra lokalmiljøet, kunder, partnere og Ferd-ledelsen, med olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg i spissen, var til stede da Benchmark Holdings åpnet det nye SalmoBreed-anlegget innerst i Sørfjorden i Salten. Her har Benchmark kombinert sin kompetanse innenfor laksegenetikk, produksjon og fiskehelse for å lage verdens største og mest biosikre stamfiskanlegg – med en langt mer bærekraftig sjømatproduksjon som mål.

Medvind for havvind
Bærekraftig energi er også et stadig mer aktuelt tema. Energi som hverken gir utslipp, truer artsmangfold eller ødelegger verdifull natur. Mange ser havvind som løsningen. Dette er en løsning Aibel og samarbeidspartnere har arbeidet med i over ti år. Nå har satsingen fått et nytt gjennombrudd – en milliardkontrakt for et nøkkelelement i den storstilte havvindutbyggingen som foregår i den tyske delen av Nordsjøen.

Oppdraget styrker Aibels rolle som leverandør til det raskt voksende europeiske markedet for fornybar energi, et marked der vi ser at det åpner seg store muligheter i årene fremover, kommenterer en stolt Morten Borge, Ferds konsernsjef.

Palmeolje og trippel bunnlinje
Miljømessig bærekraft er også ett av tre viktige mål når NMI – Nordic Microfinance Initiative og Klima- og miljødepartementet går sammen om et mikrofinansfond for Indonesia.

Nå vil det bli mulig for småbøndene å søke gunstige lån, finansiert gjennom det nye fondet. Og med litt kapital og landbruksfaglig kunnskapsoverføring kan de få en stor økning i innhøstingen fra eksisterende plantasjer. Dermed fjernes behovet for å rydde nye produksjonsområder gjennom å hugge regnskog, forteller Arthur Sletteberg, administrerende direktør for NMI. Samtidig får bøndene et bedre liv, mens fondets statlige og private investorer på lengre sikt kan få en bærekraftig avkastning.

Sosiale resultater, byggeprosjekter, ansvar
Ferd Sosiale Entreprenører har en fremtredende plass i magasinet: Forretningsområdet gikk nylig inn på eiersiden i Mestringsguiden, et selskap som sysselsetter tidligere flyktninger og har ambisjoner om å bli Norges første sosiale restaurantgruppe. Magasinet presenterer også en ny juridisk veileder forretningsområdet har tatt initiativet til, og som viser offentlige innkjøpere mulighetsrommet innenfor loven om offentlige anskaffelser. I en egen artikkel reflekterer direktør Katinka Greve Leiner over hvordan Ferd Sosiale Entreprenører bruker blant annet resultatmålinger for å velge investeringer som gir størst mulig sosiale resultater og positiv endring i menneskers liv.

Magasinet forteller også om en integreringssuksess hos Brav på Lillehammer, bringer en statusrapport for Ferd og Snøhettas prosjekt for NRK-eiendommen på Marienlyst, og forteller om Tiedemannsbyens vei fra tobakksfabrikk til grønn boligbydel. Mens Johan H. Andresens lederartikkel handler om å ta et ansvar ingen andre har definert som ditt, men som du selv mener du har gode forutsetninger for å ta. Et tema som faktisk er underliggende for hele magasinet.

God lesning!

Last ned Ferdmagasinet her.