Sommerutgaven av magasinet forteller om hvordan ledelsen har valgt å møte en unntakstilstand av tidligere ukjente dimensjoner. Du kan lese om offensiv satsning for å sikre Ferd og selskapene Ferd har investert i en sterk posisjon når korona-krisen ebber ut, om medarbeidere som har levert en fantastisk innsats, om virusvern og ivaretakelse av ansatte i mange land. Og ikke minst: Magasinet forteller om sosiale initiativer og vilje til å ta ansvar langt ut over kommersielle interesser.

God lesning!

Ferdmagasinet finner du her