Magasinet bringer også en artikkel om Ferds engasjement for ytringsfrihetsorganisasjonen PEN, mens Johan H. Andresen i lederartikkelen tar for seg frafall og feilslåtte reformer i skolen, og deler tanker om hva som kan gjøres bedre.

Konsernets industrielle virksomhet er representert med tre saker: Elopaks nye grønne satsning gjelder sirkulær økonomi og den brukte drikkekartongens videre skjebne. Oljeserviceselskapet Aibel har passert en viktig milepæl i oppdragene for Johan Sverdrup-feltet, vunnet nye kontrakter og utgitt sin førte rapport om bærekraft og samfunnsansvar. Og for hydraulikk- og pneumatikk-konsernet Servi Group ble 2018 et vendepunkt, etter tøffe tider i kjølvannet av nedturen i offshore-bransjen i 2014.

Fra Ferds finansielle virksomhet er det denne gangen Ferd Ekstern Forvaltning som står i fokus. Her utdypes hvordan konsernets mest internasjonale forretningsområde i 2018 bidro til å oppveie noe av nedgangen i børs- og finansmarkedene gjennom «motstrøms» investeringer, komplementerende til Ferds øvrige portefølje. I tillegg får vi noen synspunkter på 2019.

Magasinet forteller videre om hvordan bærekraftige løsninger i kontorbygget Asker Tek åpnet for en avtale om langsiktig grønn finansiering mellom Ferd Eiendom og Handelsbanken, og vi får et portrett av Bravs Paul Aunaas, Key Account Manager for Swix, som med bakgrunn i tredve års erfaring forteller om kunsten å balansere det skifaglige med forretning.

Magasinet oppsummerer Ferds økonomiske resultater for 2018 i en egen artikkel, mens Ferd Sosiale Entreprenører som vanlig får bred dekning: Den første av fem regionale møteplasser for offentlig sektor, næringsliv, sosiale entreprenører og ideelle aktører ble arrangert i Oslo før jul. Forretningsområdet har investert i danske Den Sociale Kapitalfond Invest, og viderefører engasjementet i Social Startup, et vellykket akseleratorprogram for sosiale entreprenører som nå skal rulles ut i Norden. Målet er raskere sosiale resultater og økonomisk bærekraft for flere tidligfase-selskaper.

God lesning!

Les Ferdmagasinet her.