Internt gjør vi nå ytterligere grep for å styrke oss som en aktiv eier i børsnoterte selskaper. Det er bestemt at den finansielle aksjeforvaltningen i Ferd Invest skal avvikles og at konsernets børsnoterte direkteinvesteringer skal samles i Ferd Capital. Ambisjonen er at denne delen av Capital skal videreutvikles ytterligere i tiden som kommer, og endringen vil gjøre at vi fokuserer ressurser, kompetanse og kapital i samlet strategisk retning.