Johan H. Andresen på twitter 24. januar 2017:

«The problem with truth is that it does not get enough clicks»

– Når tilliten til redaksjonelle medier svekkes og retten til å si sin mening innskrenkes flere steder i verden, er det viktigere enn noen gang å stå opp for ytringsfriheten og å forsvare det frie ord. Derfor velger vi å støtte Norsk PEN, sier Johan H. Andresen.

Investeringsselskapet Ferd, som eies av Andresen og hans familie, går inn med én million kroner i Norsk PENs fond for ytringsfrihet. Ferd forplikter seg samtidig til å bidra med årlige driftstilskudd.

Sikrer stabil drift
PEN-bevegelsen er en av verdens største ytringsfrihetsorganisasjon med avdelinger i over hundre land. Den norske avdelingen, Norsk PEN, er en politisk uavhengig organisasjon som vokter, debatterer og aksjonerer fra sak til sak. Driften finansieres gjennom støtte fra flere fond og organisasjoner, samt fra Utenriksdepartementet. Norsk PENs fond for ytringsfrihet etableres nå for å sikre en tryggere langsiktig finansiering for driften av organisasjonen.

Ferd er en av totalt 12 bidragsytere til det nyopprettede fondet.

Den norske avdelingen i Norsk PEN ledes av Hege Newth. Styreleder er forlegger William Nygaard.

– Vi er svært takknemlige og ydmyke for støtten, som gjør det mulig for oss å fortsette vårt systematiske arbeid, sier styreleder William Nygaard i Norsk PEN.

Viktig arbeid
Norsk PEN arbeider blant annet for å bevisstgjøre unge om hvorfor det er viktig å kjempe for retten til ytringsfrihet, for å ivareta et mangfold av stemmer, samt protestere mot overgrep, trakassering, fengsling og i verste fall drap, på forfattere, journalister og andre frie ytrere.

– Jeg er opptatt av frie debatter og åpen meningsutveksling, selv om jeg av og til er dørgende uenig i mange utsagn. Retten til fritt å ytre sin mening er en helt sentral rettighet og er en forutsetning for mange andre menneskerettigheter som vi i Norge tar for gitt, sier Andresen.

Andresen-familien har også tidligere investert i ytringsfrihet og frie medier.

-Min farfar sto bak oppstarten av VG etter andre verdenskrig, min far var den første investoren i TV2, og Ferd var blant grunnleggerne av tenketanken Civita, sier Andresen.

– Felles for disse investeringene er familiens tro på at åpne samfunn, basert på ivaretagelse av menneskelige rettigheter, skaper størst mulighet for utvikling av alle menneskers potensial. Ferd sin støtte til Norsk PEN sitt fond for ytringsfrihet er derfor nok et naturlig utrykk for denne troen.

Les mer i pressemelding fra Norsk PENs fond for ytringsfrihet.