– Det nye fondet skal bidra til at bønder i Indonesia skal kunne øke produksjonen av palmeolje uten at det går ut over regnskogen i området. Skogen har hittil vært sterkt utsatt for nedhugging for å gi plass til palmeplantasjer, noe som har svært negative miljøkonsekvenser, forteller Arthur Sletteberg, administrerende direktør for NMI, i et intervju med Ferdmagasinet.

Kapital og kunnskap
En av årsakene til nedhuggingen er ineffektiv drift og liten tilgang på kapital. Nå vil det bli mulig for småbøndene i Vest-Kalimantan på Borneo å søke gunstige lån. Og med litt kapital og landbruksfaglig kunnskapsoverføring, som fondet også vil finansiere, kan innhøstingen fra eksisterende plantasjer økes betydelig. Dermed blir det mulig å brødfø familien uten å rydde nye produksjonsområder. Bøndene må på sin side forplikte seg til å ikke rydde regnskog, og fondet vil forsikre seg om at denne betingelsen virkelig blir etterlevd gjennom både satellittovervåking og medarbeidere på bakken.

Utvidet offentlig–privat samarbeid
NMI ble etablert i 2008 på initiativ fra Ferd-eier Johan H. Andresen, og var allerede i utgangspunktet et unikt offentlig–privat samarbeid om å oppfylle sosiale mål og samtidig gi investorene en attraktiv avkastning. Institusjonen har siden levert godt på begge disse punktene. Engasjementet fra Klima- og miljødepartementet markerer imidlertid en viktig utvidelse av både dette samarbeidet og fondets arbeidsområder.

– Nå kommer også klimatiltak inn som nok et sentralt mål, slik at vi for første gang får trippel bunnlinje, fastslår Arthur Sletteberg.

Fondet får i første omgang 90 millioner kroner å investere. Dermed blir det mulig å gi lån til rundt 3000 bønder, og å hindre at 750 hektar regnskog går tapt. Det langsiktige målet er imidlertid å få inn flere investorer og mer kapital, slik at det blir mulig å nå totalt 25 000 bønder med lån. Dermed spares rundt 20 000 hektar regnskog, noe som gir en utslippsreduksjon på rundt fire millioner tonn CO2 over en tiårsperiode.

Les hele saken i Ferdmagasinet