Hovedformålet med Ferd Ekstern Forvaltning er å gjøre investeringer som er komplementerende til de direkte investeringene som gjøres i Ferds øvrige forretningsområder. Via eksterne forvaltere går vi inn i andre aktivaklasser og regioner, og med andre strategier. Slik får vi en portefølje med liten samvariasjon med Ferds totale investeringer, forteller Kristina Jacobsen, porteføljeforvalter og leder for forretningsområdet, i et intervju med Ferdmagasinet.

På plussiden
Og 2018 ble et år der viktigheten av diversifisering kom tydelig frem. Med en positiv avkastning på 2,4 prosent målt i amerikanske dollar – som på grunn av utviklingen i valutakurs utgjør 8,6 prosent regnet i norske kroner – var Ferd Ekstern Forvaltning sammen med Ferd Eiendom de to av Ferds forretningsområder som kom ut på plussiden.

Investment Manager Aleksander Wisem Sahnoun trekker frem handelskrigen som USA iverksatte mot Kina, og i noen grad også mot Mexico, Canada og Europa, blant momentene som la en demper på børsene i 2018. I tillegg var markedet bekymret for den politiske usikkerheten i Europa.

Resultatet ble en generell nedgang i de fleste aktivaklasser, særlig mot slutten av året. Verdensindeksen for utviklede land falt med 8,7 prosent, mens Oslo Børs var ned 1,8 prosent, sier han.

Opp i 2019 – så langt
Etter den kraftige nedgangen mot slutten av 2018 har 2019 begynt bra, og mange av verdens børser har allerede mer enn tatt igjen fjorårets fall.

Det er egentlig ikke så overraskende, særlig desember var preget av bekymringer som i stor utstrekning virket nokså overdrevne. Erfaringene fra de siste årene tyder på at markedet har en tendens til å undervurdere politikernes handlingsrom og muligheter til å unngå de verste scenarioene, som likevel ofte blir priset inn når sentimentet er negativt, sier Wisem Sahnoun. Han legger til at det er lett å miste det lange perspektivet av syne, og at de relativt gode underliggende forholdene i USA ser ut til å kunne fortsette, mens Europa stadig har mye ledig kapasitet og et lavt rentenivå som gir potensial for videre vekst. Selv om det er mer enn nok av skjær i sjøen, i USA, Europa såvel som i Asia.

Fleksibilitet og langsiktighet
For Ferd Ekstern Forvaltning er det imidlertid ikke den generelle utviklingen i markedene som avgjør. Når mange investorer sliter med å finne trygge gjemmesteder kan det åpne seg muligheter for forretningsområdet – som har fordelen av fleksibilitet og evne til langsiktighet, kombinert med muligheten til å reagere raskt når man øyner en god handel.

I mange tilfeller kan vi derfor oppnå avkastning der investorer med flere bindinger og mindre handlefrihet ikke kan operere, for eksempel pensjonsfond som er underlagt strenge regelverk, sier Kristina Jacobsen.

Les hele saken i Ferdmagasinet