Ferd Eiendom

Ferd Eiendoms virksomhet skal underbygge konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Gjennom konsernets kapitalbase og evne til langsiktighet og fleksibilitet, er Ferd Eiendom gitt solide og stabile rammevilkår. Ferd har høye ambisjoner for videreutvikling av Ferd Eiendom, hvor kjøpet av NRKs eiendom på Marienlyst og Trekanttomten ved Aker Brygge vil utgjøre kjernen i denne satsningen.

Gjennom aktiv utvikling, forvaltning og gjennomføring av prosjekter skaper Ferd Eiendom verdier også utover det økonomiske.Ferd Eiendom jobber for å skape verdi for selskaper, enkeltmennesker og nabolag. Som aktiv utvikler og eier tilfører vi kompetanse, nettverk og vilje til å prøve nye ting. Ferd Eiendom har en liten, men svært kompetent organisasjon som kan kjøpe/selge, utvikle og forvalte store prosjekter, både på bolig og næring.

Ferd Eiendom har et bredt investeringsmandat og en variert portefølje med eiendommer og prosjekter innenfor bolig, kontor og lager/logistikk. Felles for selskapets prosjekter er beliggenhet nær sentrale kollektivknutepunkter. Ved utgangen av 2021 hadde porteføljen en eiendomsverdi på NOK 13 mrd. og en verdijustert egenkapital på NOK 4,8 mrd.

Vi søker nå ny Investeringsdirektør til Ferd Eiendom

Vi søker en person som skal ha ansvar for Ferd Eiendom sin investeringsvirksomhet. Investeringsmandatet er bredt, men har fokus på utviklingsprosjekter innenfor bolig og næring, eller en kombinasjon av disse. Den som ansettes får ansvar for hele investeringsprosessen i Ferd Eiendom, fra idégenerering og investeringsanalyse til å utarbeide beslutningsgrunnlag og gjennomføre transaksjoner.  Intern tverrfaglig involvering gjennom investeringsprosessen er viktig for å sikre et gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag.  Vår forutsigbarhet og balanse skaper en evne til langsiktighet. Dette gjør oss til en attraktiv eiendomsinvestor og samarbeidspartner innenfor by- og boligutviklingsprosjekter, så vel som for eksisterende næringseiendommer i Oslo.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med investeringer som faller innenfor Ferd Eiendom sitt mandat
 • Ansvar for å identifisere og prioritere mellom slike investeringsmuligheter
 • Analysere aktuelle investeringsmuligheter og utarbeide beslutningsgrunnlag
 • Sørge for intern tverrfaglig involvering i investeringsprosesser for å vurdere risiko- og avkastningsforhold best mulig
 • Gjennomføre transaksjoner og være involvert i gjeldsfinansiering av dem
 • Løpende finansielle vurderinger av eksisterende eiendomsinvesteringer, inkludert hold eller selg beslutninger
 • Videreutvikle modeller og prosesser knyttet til investeringsfase og oppfølging
 • Løpende kontakt med nettverk som kan skape interessante investeringsmuligheter og partnerskap innenfor mandatet
 • Ansvarlig for rapportering og oppfølging av alle løpende prosesser på investeringssiden

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk/teknisk utdannelse med sterke akademiske resultater
 • Minimum 10 års erfaring innenfor finans- og investeringsmiljø
 • Erfaring som risikotaker innen eiendomsinvesteringer med solide resultater
 • Bakgrunn fra eiendomsselskap, kapitalforvaltning, investeringsbank/finansiell institusjon, family office eller lignende
 • Meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner er en forutsetning

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som identifiserer seg med Ferds visjon og verdigrunnlag. Du motiveres av mulighetene som ligger i Ferds vilje og evne til å ta risiko og å leve med den over tid. Videre er du analytisk sterk med evne til raskt å forstå komplekse problemstillinger, samt identifisere og evaluere vesentlige risikofaktorer. Du beskrives av andre som initiativrik og handlekraftig, du har stor grad av ansvarsfølelse og liker å se andre rundt deg lykkes. Det legges vekt på en profesjonell fremtreden og at du vil være en god ambassadør for Ferd Eiendom.

Vi kan tilby

Vi kan tilby en meget spennende stilling med stor innflytelse i et dynamisk og kompetent eiendomsmiljø. Stillingen rapporterer til CEO i Ferd Eiendom og vil være en del av ledergruppen. Arbeidsted til være Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo. Konkurransedyktige betingelser.

Vår rådgiver, André Herlofsen i FinancePeople, vil gi deg en god innføring i stillingen. Han kan kontaktes på  +47 934 80 266/ andre@financepeople.no. Alle forespørsler behandles konfidensielt, også for oppdragsgiver hvis ønskelig. Søknadsfrist snarest.

Søk på stillingen her.