Ferd hadde en visjon om at dette skulle bli et godt og mangfoldig boligområde. Salget og flyttingen av tobakksfabrikken frigjorde midler og arealer slik at vi kunne videreutvikle den historiske tomten for fremtidige behov, forteller utviklingsdirektør i Ferd Eiendom, Knut Tolo, om bakgrunnen for etableringen av Tiedemannsbyen.

Tobakkseiendommen ble regulert til boliger i 2008. Siden har den sentrale tomten utviklet seg til å bli et attraktivt boligområde ­­– bilfritt, grønt og med populære grill- og lekeplasser flere steder.

Grønn byutvikling
Hovinbekken ble brakt opp til jordas overflate i 2015 etter mange år under bakken og sildrer nå gjennom den nye bydelen. Det er stadig mindre igjen i området som skaper assosiasjoner til industrihistorien, og de nye boligene har grønne parker og turtraseer på alle kanter.

Når tobakksfabrikken ble nedlagt i 2005 begynte vi den første fasen med å transformere eiendommen til et boligområde. For å få de beste ideene på bordet arrangerte vi en arkitektkonkurranse i 2006, fortsetter Tolo. Bærekraftsaspektet var viktig allerede i den prosessen – både for å skape attraktive områder man har lyst til å leve livene sine i, men også for å skape boliger som varer og utearealer som blir bedre over tid.

Ferd har samarbeidet med Skanska først og deretter Selvaag.
De er boligprodusenter og vant til å bygge effektivt og med preaksepterte løsninger, minst mulig feil og mest mulig systematisk. Vi har utfordret på arkitektur, materialvalg og helheten i Tiedemannsbyen. I tillegg har vi vært opptatte av å skape gode grønne uteområder, sier Tolo som mener at samarbeidet har fått frem det beste fra alle parter.

Trivsel fra første stund
For å gjøre området attraktivt fra dag én, var trivselen og rekkefølgen på de ulike byggeprosjektene avgjørende.

Det har vært viktig for oss at ikke beboerne sitter med følelsen av å bo på en byggeplass i mange år, sier Tolo.

Teamet som jobber med det omfattende prosjektet satte seg derfor som mål at de første beboerne i Hagekvartalet skulle bli gode ambassadører som trekker interesse til resten av kvartalene. Det krever en helhetlig planlegging, der beboerne i området kan følge med på prosessen og nyte området underveis, uten for mye støy fra byggearbeidene rundt.
Jeg oppfatter at de som flytter hit trives bedre og bedre, legger han til.

Pangstart for nyeste byggetrinn
I høst settes første spadetak for nye Tiedemannsparken. Her vil det komme 322 nye leiligheter i ulik størrelse. Ett av fire hus ligger ute for salg og interessen har vært stor.
Bare i mars solgte vi over 60 av leilighetene, forteller en fornøyd utviklingsdirektør.

Prosjektet innehar de samme kvalitetene som resten av Tiedemannsbyen, men ettersom det er så store flotte fellesområder fra før av, har vi valgt å lage noen premium toppleiligheter med egne takterrasser i tillegg.
Alle leilighetene har balkonger, mens de på bakkeplan får egne hager, legger han til.

De ferskeste beboerne kan dermed nyte flott utsikt mot parkområdet og gode solforhold. I tillegg vil de etter hvert kunne dra nytte av et rikere aktivitetstilbud enn det er i dag.

Åpner Petersborghuset for nabolaget
Den gamle direktørboligen skal pustes liv i igjen og blir forhåpentligvis et bydelshus.
Hva vi skal fylle huset med er ennå ikke bestemt, men vi har sett på løsninger med aktiviteter for ungdommer, eldrekafe, leksehjelp, musikkrom og lignende. Vi er i forhandling med et par aktører nå som ønsker å gjøre huset levende hele dagen for lokalområdet, sier Tolo.

Hvilke aktører som flytter inn i Petersborghuset er foreløpig uvisst, men målet er at huset kan åpnes med mange interessante aktiviteter om ikke så lenge.
Det er en perle av et område og har blitt et flott og sentralt sted å bo, avslutter Tolo.

Saken kan leses i sin helhet i nyeste Ferdmagasinet

FAKTABOKS:
Tiedemannsbyen

– 90 mål stor tomt, beliggende høyt på Ensjø.
– Den tidligere tobakksfabrikken til Tiedemanns Tobakk, var i mange år en hjørnestensbedrift i området.
– Det siste tiåret har området, bestående av fabrikk- og lagerhaller, blitt revet og erstattet med leiligheter og rekkehus, parker og grøntarealer.
– Foreløpig består området av 6 kvartaler og 1400 boliger.
– Tiedemannsbyen har buss og t-bane like ved.