Foto: Østplan AS

Kjøper er av tomten er det nordiske PE-fondet NREP. Tomten er på ca 100 mål og er under opparbeidelse til byggeklar tomt.
Vestby Næringspark har de siste årene hatt en god utvikling med mange nyoppførte lager- og logistikkbygg.
Dette er en av de siste store ledige tomtene i Vestby Næringspark Øst, og det var stor interesse for å kjøpe tomten.