Bråtejordet B7 består av 125 leiligheter fordelt på 10 bygg med underliggende parkeringskjeller og 63 rekkehus samt tilhørende grøntarealer. Prosjektet ligger i tilknytning til Strømmen i Skedsmo kommune, nært offentlige funksjoner med god kommunikasjon til Oslo og omegn.Bråtejordet er et flott boområde med kort vei til skoler, barnehager og fritidsaktiviteter.

Felt B5 i samme området er nylig ferdigstilt og solgte godt. Salgsstart B7 er planlagt i løpet av kort tid med Q3 2019 med ferdigstillelser av boliger i 2022. Fullt utbygget vil Bråtejordet prosjektet bestå av 420 leiligheter og rekkehus.