Dame foran oppslagstavle

KOMBINASJON: Ferd Eiendom bruker en kombinasjon av digital og fysisk involvering.

Forfatter: Ferd, ved Tone-Lise Vilje
Fotograf: WAL

I mange år var medvirkning synonymt med et folkemøte der de som var over snittet interessert møtte opp for å si sin mening om en plan eller et prosjekt. Det var gjerne lite mangfold blant deltakerne og innspillene som kom ble i varierende grad benyttet inn i planarbeid og reguleringsarbeid, sier Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom.

Hun presiserer at på tross av at innbyggerinvolvering ble lovpålagt i 2014 så har det vært et langt lerret å bleke for å komme frem til prosesser og metoder som sørger for konkrete innspill fra bredest mulig utvalg av befolkningen.  – Lovverket definerer at det skal legges til rette for allmennhetens deltakelse i planprosesser og at hovedmålet for planleggingen er å sikre at flest mulig blir hørt i saker som påvirker deres hverdag. Hvordan allmennheten skal nås og hvordan vi som utvikler skal bruke innspillene aktivt i utvikling har vi funnet ut av gjennom den akademisk anerkjente metoden prøv, feil og prøv igjen, sier hun.

Illustrasjonsfoto fra nabolagstreff

INNSIKT: Nabolagstreffet på Kleven Gård ga både innsikt og ideer. Foto: WAL

Alle skal med

I løpet av 2021 har Ferd Eiendom invitert inn naboer, politikere, historielag, næringsliv og mange andre interesserte til å bidra i store og små prosjekter. – Medvirkning er ikke noe som bør være forbeholdt de store prosjektene i byene, sier Øyvind Svare Lorentzen, prosjektansvarlig i Ferd Eiendom. Han mener det er like viktig i alle prosjekter der menneskers hverdag påvirkes av utbyggers planer. – Vi må ta innspillene og meningene på alvor, sier han.

Nina Hox-Meedom, kunde- og markedsansvarlig i Ferd Eiendom gjennomførte nabolagstreff på Kleven Gård i Bærum der formålet var å skape dialog med naboer og andre interesserte. Hun mener nabolagstreffet ga Ferd Eiendom en mulighet til å bygge tillitt til både selskapet og det fremtidige prosjektet. Det er viktig å ha åpen dialog og invitere til innspill og meninger, sier hun.

Camilla Krogh har erfart at involvering er tillitsskapende og gjør at Ferd Eiendom ofte må tenke nytt og være kreative i både utforming og gjennomføring av prosjekter. – Det er viktig i alle prosjekter å skape tillitt til oss som utvikler, våre intensjoner og til prosjektet i seg selv. Gode medvirkningsprosesser er med på å åpne for dialog og ikke minst gi verdifulle innspill slik at vi hele tiden kan jobbe for å møte behovene til kundene våre, enten det er boligkjøpere, leietakere eller folk som ønsker å besøke området vi utvikler. Men vi kan ikke spørre om noe uten å ville høre svaret. Så dersom medvirkning viser at vi har tenkt feil i et prosjekt, må vi stoppe opp og tenke oss om en gang til, avslutter hun.

Unge stemmer

På 3KT (Trekanttomten mellom Aker Brygge og Nasjonalmuseet) er medvirkningen gjort i form av midlertidig bruk. Ved å opparbeide tomten og skape et helt nytt byrom, har Ferd Eiendom fylt området med ulike funksjoner og aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre. De neste to årene skal selskapet invitere inn alt fra skolebarn, kontorbrukere og turister for å finne ut av hva det planlagte kontorbygget bør romme av tilbud på gateplan. Line Graff-Sponheim, prosjektleder for midlertidigheten på 3KT sier det har vært spesielt fint å få ungdom i tale over et sjakkbrett eller en mocktail for å finne ut av hva de savner, hva de mener byen mangler og hvordan Ferd Eiendom kan bidra til at unge får ha en tydelig stemme i hvordan fremtidens Oslo skal se ut. – Jeg opplever stor kreativitet og engasjement i forhold til miljø og utenforskap, sier hun. Her er det mye viktig innsikt for oss som selskap og for Oslo kommune som tilrettelegger, mener Graff-Sponheim.

Bilde av Nabolagshuset, Petersborg

STRÅLENDE EKSEMPEL: Nabolagshuset, Petersborg er et strålende eksempel på at medvirkning kan bidra til god samfunnsutvikling og et mer inkluderende miljø. Foto: WAL

Medvirking er samfunnsnyttig

Medvirkning for å få innspill til fremtidige prosjekter har Ferd Eiendom altså jobbet mye med. Det Camilla Krogh imidlertid er mest stolt av er hvordan workshoper, idésprinter og digitale postkasser har gitt konkrete resultater over tid og blitt til noe som gir mennesker tilhørighet og samhold. – Nabolagshuset, Petersborg er et strålende eksempel på at medvirkning kan bidra til god samfunnsutvikling og et mer inkluderende miljø, sier Krogh. Hun mener innbyggerinvolveringen i forkant av prosjektet ga ideer og ønsker som ble konkretisert gjennom at huset ble et samlingssted der samspillet mellom barn, unge og eldre er i fokus. – Det er stor stas å kunne bidra til tilrettelegging for en inkluderende hverdag for så mange, utdyper hun. Kirkens Bymisjon drifter Nabolagshuset, Petersborg og bidro sterkt til at medvirkningen ble til konkrete funksjoner som igjen bidrar til at mennesker møtes på tvers av alder, kjønn, kulturer og meninger. – God medvirkning er god samfunnsutvikling, avslutter Krogh.