Prosjektet er et leilighetsprosjekt som ligger i rolige omgivelser med nærhet til prosjektet Tiedemannsfabrikken som partene bygger sammen i dag. Prosjektet vil bli bygget i to byggetrinn med i alt fire hus med underliggende garasje. Kontraktssum for arbeidene vil ligge på i underkant av NOK 690 mill. Rivearbeidene på tomten starter i løpet av kort tid og salgsstart vil trolig finne sted i 1. halvår 2019. Prosjektet vil være det neste byggetrinnet av det opprinnelige reguleringsområdet i Tiedemannsbyen og vil bidra positivt til å realisere visjonen om å transformere fabrikkområdet til en hyggelig boligby.

Fra før har partnerskapet 380 boliger i Tiedemannsfabrikken under bygging og salg. De første 158 boligene ferdigstilles i løpet av høsten og nye boligeiere flytter inn ved årsskifte 2018/2019.