Askerbedriften IFS forblir dermed i Asker kommune med sine omlag 100 ansatte. IFS hadde tydelige mål i sin leting etter nye lokaler og søkte etter kontorer nær toget i aksen Asker-Skøyen. Ambisjonen var at de nye fremtidige lokalene skal bidra til å styrke selskapets identitet og i tillegg inkludere dagens krav til moderne og tekniske løsninger. Utformingen av lokalet skal tilrettelegge og ivareta behov for økt samhandling og bedre informasjonsflyt.

I Asker Tek vil de komme i godt selskap med flere andre høyteknologibedrifter. Boehringer Ingelheim flytter inn i desember 2018 og fra før er Astellas, Meda, 4Subsea og Indra Navia leietakere. Evolve har et co-workingtilbud midt i bygget for å tilby arbeidsplasser for mindre selskap og avlaste større selskap i vekstperioder. Vi vet at vi har kommet inn i en periode med nyansettelser og høy aktivitet også i oljeselskapene, så det er godt å ha denne fleksibiliteten i bygget. Bygget er nå 84% utleid, og det er fortsatt mulig å sikre seg kontorplass rett ved stasjonen i Asker, sier Silje Strøm, markedssjef i Ferd Eiendom.