Ferd har lange tradisjoner i lokalene på Godthaab hvor vi har leid kontorer siden 2001. Vi har et åpent miljø og høy aktivitet med 50 ansatte, mange tilknyttede selskaper, og rådgivere og et omfattende nettverk. Vi vil vurdere kontorer som treffer våre verdier, og som kan imøtekomme Ferds behov til fremtidige kontorløsning. Vi søker etter et FerdHouse hvor vi kan fortsette å skape varige verdier og sette tydelige spor i mange år fremover. 

Foto: Olav Heggø