Prosjektet er gitt navnet «Lyst». Sentralt i prosjektet er Kringkastingshuset, som får rollen som en samlingsplass for innovasjon- og gründervirksomhet og en møteplass for både bydelen og byen.
– Marienlyst vil bli helt sentralt i det nye Oslo, og eiendommen har en historie som forplikter. Vi vil skape en ny bydel som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene rundt. Vi vil bidra til å gjøre Oslo til en enda grønnere, mer skapende og inkluderende by, sier eier og styreleder Johan H. Andresen i Ferd.

Prosjekt «Lyst»
Ferd har jobbet sammen med Snøhetta siden høsten 2018 med å utvikle ideer for området. Prosjektnavnet «Lyst» peker tilbake på Marienlyst, men forteller også noe om Ferds ambisjoner for området.
– Ferd vil skape bolyst, skapelyst og opplevelseslyst på Marienlyst, sier Ferd Eiendom-sjef Carl Brynjulfsen.
– Bolyst fordi vi vil utvikle gode boliger og et bomiljø som folk vil trives i. Opplevelseslyst fordi vi ønsker å lage et samlingspunkt for hele byen. Skapelyst fordi vi vil skape rom for innovasjon, forskning og bærekraftig utvikling med utgangspunkt i kunnskapsmiljøene fra Forskningsparken og Blindern og ned mot Majorstuen, sier Brynjulfsen.

Lysthuset
Snøhetta har i samarbeid med Ferd lagt vekt på å utvikle ny og utvidet bruk av det fredede Kringkastingshuset, eller Lysthuset som det kalles i prosjektet. Her vil det bli lagt til rette for innovasjon- og gründervirksomhet, hotell, coworking og møteplasser.

Mellom de originale bygningsfløyene blir det laget et stort allrom som åpnes for hele byen. Glasstaket over vil være åpent for publikum som turområde og utsiktspunkt. Det skråede, konkave glasstaket vil fungere som solfanger, og er ett av flere tiltak i prosjektets bærekraftsstrategi.

Ferd og Snøhetta har også ambisjoner om å bygge et av landets heftigste lekestativer som kan gå over flere etasjer inne i allrommet.
– Dette bygget har alle forutsetninger for å bli et inkluderende samlingspunkt for hele byen, sier grunnlegger og partner Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta.
– Det ligger i tillegg viktig historie i veggene som vi vil ta godt vare på og utvikle videre. Vi vil også at de vernede delene av bygget skal gjenbrukes på en verdig måte, for eksempel ved å leie ut de gamle radiostudioene til podkast-innspillinger og ved at Store Studio kan fortsette å være en arena for musikk og kultur, sier han.

Varige verdier og tydelige spor
Ferd er et familieeid investeringsselskap med en visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Eiendom er ett av fem forretningsområder i Ferd.

– Vi vil bruke all vår erfaring fra langsiktig industrielt eierskap i etablerte og nystartede selskaper og eiendomsutvikling for å bidra til at dette blir den nye bydelen Oslo trenger, sier eier og styreleder Johan H. Andresen.

Daglig leder Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom sier Ferd vil forholde seg til planforslaget som blir vedtatt politisk, både når det gjelder antall boliger og tomteutnyttelse.

– Vi ønsker å utvikle en ny og grønn bydel med høye ambisjoner for bærekraftige og grønne mobilitetsløsninger som bil- og sykkeldeling, flerbrukshall, barnehage og gode uteområder. Vi har en ambisjon om å gjøre Lysthuset til et powerhouse, et hus som produserer mer energi enn det bruker. Dette skal bli et godt sted å bo, sier Carl Brynjulfsen.

For mer informasjon om prosjektet kan du besøke oss på lyst.ferd.no