Ferd Eiendom har som mål å utvikle gode miljøvennlige prosjekter som, med sin tilpasning til omgivelsene, skal bidra til å etterleve Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Ved å være langt fremme når det gjelder vurderingen av prosjektenes miljøbelastning, fokus på helse miljø og sikkerhet, økonomisk kriminalitet samt implementering av innovative løsninger ønsker vi å ha en positiv påvirkning på fremtidens eiendomsbransje.

Vi har derfor i lengre tid jobbet med temaet bærekraft og strakstiltakene er allerede i stor grad implementert i våre prosjekter.

Ferd Eiendom arbeider kontinuerlig for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet. God arkitektur, varige materialer og grønne uterom er noen av våre bidrag i byutviklingen når vi utvikler bolig- og kontorprosjekter, sier direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom.

Gjennom å tilslutte oss til de 10 strakstiltakene for boligutviklere, bekrefter vi målsettingen vår om å stå tydelig frem med våre miljøambisjoner. Våre fremtidige boligkjøpere kan dermed være sikre på at vi har et bevisst forhold til miljø og teknologiske nyvinninger, supplerer utviklingsdirektør Knut M Tolo.