– Vi ser det slik at de langsiktige mulighetene i Moss er undervurdert i markedet. Derfor brukte vi muligheten til å kjøpe en eiendom med svært god og sentral beliggenhet til attraktiv pris, forteller Geir Karlsen, investeringssjef i Ferd Eiendom, i et intervju med Ferdmagasinet.

Halvtime til Oslo
Nyervervelsen ligger – i motsetning til de fleste av forretningsområdets tidligere investeringer – utenfor det som tradisjonelt har vært definert som Stor-Oslo.

– I dag er eiendomsprisene i Moss relativt lave. Vi regner imidlertid med en positiv utvikling i årene fremover. Follobanen mellom Ski og Oslo sentralstasjon skal stå ferdig i 2022, og dette vil redusere reisetiden til hovedstaden fra 43 til 33 minutter. Når Intercitytriangelet er videre utbygget til Moss i 2024, vil det være dobbeltspor på hele strekningen, og reisetiden blir bare en halvtime. I tillegg er det grunn til å forvente høy togfrekvens og god regularitet, sier Karlsen, som fremhever at dette gir raskere adkomst til Oslos mest sentrale område enn man har fra mange steder innenfor byens egne grenser.

God beliggenhet
Investeringssjefen mener ellers at den nyinnkjøpte eiendommen har en særdeles god beliggenhet innenfor Moss by: Rabekkgaten 4 og 6 er en industritomt på rundt 55 mål på Høyden, et populært handelsområde som i årene fremover skal bli en ny boligbydel.

– Dette er et område med etablert infrastruktur, gode handlemuligheter med flere store varehus i nærheten, dessuten byens beste restaurant på nabotomten. Det er dessuten kort vei til både park og friluftsområder, samtidig som det bare er rundt en kilometer til jernbanestasjonen og byens sentrum, sier han.

Langsiktig prosjekt
Planen er å bygge mellom 700 og 900 boliger på den nye tomten. Det dreier seg imidlertid om et langsiktig prosjekt, og det kan ta opp mot femten år til alt er utbygget. Den eksisterende industribebyggelsen på tomten skal etter hvert rives, i mellomtiden skal deler av arealene leies ut.

Og – om noen skulle ha betenkeligheter på grunn av den beryktede «Mosselukta»: Den er borte, etter at treforedlingsbedriften M. Peterson & Søn stengte dørene i 2012.

Les hele saken i Ferdmagasinet