FFV Gardermoen øker med dette kjøpet sin tomtebase til over 1000 mål i Gardermoen Næringspark. Gardermoen Næringspark i Ullensaker kommune er et naturlig satsningsområde for FFV Gardermoen av flere årsaker:

Det er få ledige tomter for lager- og logistikk i nord aksen fra Oslo og vi ser en økende interesse for Gardermoen, som vi anser som et viktig lager- og logistikkområde i årene fremover. Det er også et stort behov fra næringslivet lokalt som ønsker å etablere seg på Gardemoen Næringspark etterhvert som sentrum i Jessheim utvides raskt. Vi er derfor veldig fornøyd med å nå ha en meget stor tomtebase, hvor vi kan tilby ulike produkter tilpasset leietakernes behov, sier Erik Stensli, daglig leder i FFV Gardermoen.

Videre forteller Stensli at de vil planlegge og tilrettelegge for både mindre og store leietakere innen lager- og logistikk. Han påpeker samtidig viktigheten av at det i løpet av kort tid kommer større ferdig regulerte områder i nord aksen fra Oslo som er klare for utbygging. Et godt samarbeid med Ullensaker Kommune og Statens vegvesen gir FFV Gardermoen tro på oppstart av første byggetrinn ved årsskiftet, gitt at en avklaring rundt V23 og reguleringen kommer på plass i løpet av høsten 2019.