Trekanttomta, Oslo

Foto: Statsbygg

– Staten skal investere i eiendommene vi trenger og selge de vi ikke har bruk for. Jeg tror at dette salget vil bidra til positiv utvikling av området, samtidig som staten får inntekter som vi kan bruke til andre gode formål, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Den trekantformede tomten på 4,5 mål ligger sentralt plassert mellom det nye Nasjonalmuseet og Aker Brygge. Staten eier ca. 80 prosent av tomten, mens Oslo kommune eier resten. Tomten er i dag regulert til utbygging av 24.000 kvadratmeter bruttoareal med mulighet for å bygge blant annet bolig, kontor og offentlige formål.

Statsbygg har jobbet med salget siden regjeringen i vår besluttet at tomten skulle selges. En rekke eiendomsaktører meldte sin interesse da budprosessen startet for en måned siden. Budrunden resulterte i en betydelig høyere pris enn forventet.

Nå er budet fra et partnerskap mellom Ferd Eiendom og Vedal på 1,5 milliard kroner for Trekanttomten akseptert.

– Dersom Stortinget gir økt salgsfullmakt, vil dette gi staten en salgsgevinst på om lag 1,2 milliarder kroner, som nå kan brukes på andre gode formål. I tillegg tror jeg Ferd Eiendom og Vedal vil kunne utvikle tomten til det beste for byens innbyggere, sier Astrup.

Ferd Eiendom og Vedal ønsker å utvikle et prosjekt som forsterker bystrukturen i området.

– Vi vil skape et prosjekt til det beste for byen og dens utvikling. Nå ser vi frem til å ta utviklings- og gjennomføringsansvar for en av Oslos mest sentrale utviklingstomter i nært samspill med kommunens fagetater og planmyndigheter, sier Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom.

I forretningsplanen til Ferd Eiendom ligger det høye ambisjoner knyttet til bærekraft. Som selger deler Statsbygg de ambisjonene.

  • Vi stiller tydelige krav til klima og miljø når vi bygger selv, og gjør det samme for eiendommene vi selger. Trekanttomten har det høyeste ambisjonsnivået for bærekraft vi har hatt i en salgskontrakt noen gang, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.
  • I tillegg til å fullføre byutviklingen i dette sentrale området i hjertet av Oslo er vi spesielt fornøyd med de høye miljøambisjonene vi har sikret gjennom salgsavtalen med ny eier sier direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune Eskil Bråten.

Trekanttomten har de seneste årene blitt brukt som anleggsplass for det nye Nasjonalmuseet. Både staten og Oslo kommune har akseptert budet på sine arealer, men salget er ikke formelt godkjent. Regjeringen vil nå be Stortinget om økt salgsfullmakt, slik at salget kan sluttføres. Det tas sikte på å gjennomføre salget i 2020.