Eiendommen er på ca. 4 mål og er under regulering til sentrumsformål som en del av pågående planprosess for Hamang. Eiendommen ligger i et område som grenser til Sandvika i sydøst og ligger tett på Sandvikselva og sentrum. I umiddelbar nærhet ligger blant annet Kjørbotangen park og Hamang Næringssenter. Det er gangavstand fra eiendommen til kollektivknutepunktet Sandvika stasjon.

«Sandvika by har en svært spennende utvikling foran seg. Hamang ligger perfekt til, nært kollektivknutepunkt og i vårt definerte hjemmemarked. Kjøpet er et ledd i en aktiv porteføljestrategi. Vi gleder oss til å bidra til et enda mer attraktivt bymiljø i Sandvika»          – Camilla Krogh, administrerende direktør, Ferd Eiendom

Eiendommen skal utvikles med høye miljømessige bærekraftsambisjoner og det skal satses på variert og inkluderende aktiviteter på gateplan.

Kontaktinformasjon:
Camilla Krogh, administrerende direktør Ferd Eiendom
cak@ferd.no