Fotograf: Ferran Compte Lobera

Eiendomsmassen med adresse Luramyrveien 64-66 og Stokkamyrveien 15-17 er på ca 26.000 kvm og er i all hovedsak leid ut til Weatherford Norge på lang leiekontrakt. Ferd Eiendom har eid eiendommen siden 2016.

For mer informasjon:                                                                                                      Geir Karlsen                                                                                                                          Investeringsdirektør Eiendom                                                                                      Mobil: 950 59 004                                                                                                            e-post: gk@ferd.no