Ved å signere også 10 strakstiltak for eiendomsselskap forplikter Ferd Eiendom seg til at det bygges og driftes grønt også i deres næringsbygg. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen.
Ferd har tidligere forpliktet seg til 10 strakstiltak for boligutviklere, men utvider forpliktelsen til hele eiendomsporteføljen. Ferd har 200.000 kvm bygningsmasse, og ytterligere potensiale for 500.000 kvm bygningsmasse på egne ubebygde tomter. Miljøforpliktelsen vil derfor ha stor betydning for samfunnet.
– Vi gratulerer Ferd med å ta skrittet fullt ut, med høye miljøambisjoner for alle sine prosjekter, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev, som kan konstatere at halvparten av eiendomsselskapene som er medlem i Grønn Byggallianse nå har signert.
– I tillegg til boliger, har Ferd gode kontorlokaler som på Asker Tek og spennende prosjekter med næringspark på Gardermoen og på Vestby. Ferds miljøforpliktelse er viktig fordi de nettopp skaper steder der folk jobber, lever og bor, understreker Thor Olaf Askjer, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, som er svært fornøyd med den styrkede satsingen.
– Vi har i lengre tid jobbet med temaet bærekraft, og har gjennomført ulike tiltak i våre nybygg som miljøsertifisering og grønne mobilitetsløsninger, dette har blant annet gitt oss Grønn finansiering. Vi ønsker nå å være tydelig på vårt samfunnsansvar gjennom å signere Veikartet som retter seg mot nyere bygg og bygg med lang gjenværende levetid, sier Carl Brynjulfsen, direktør i Ferd Eiendom.

Han forteller at Ferd Eiendom har som mål å utvikle gode miljøvennlige prosjekter som, med sin tilpasning til omgivelsene, skal bidra til å etterleve Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.
– Ved å være langt fremme når det gjelder vurderingen av prosjektenes miljøbelastning, fokus på riktig innkjøp av bygningsprodukter, bruk av fossilfrie energiløsninger, samt implementering av nye innovative løsninger ønsker vi å ha en positiv påvirkning på fremtidens eiendomsbransje, sier Brynjulfsen.