Foto: Eivind Yggeseth

Eiendommen er av Ferd identifisert som en «value add» kontorinvestering på lik linje med nybygg. Verdiene skapes gjennom utvikling av eksisterende bygg, fremfor å bygge nytt som vi vanligvis gjør, sier investeringssjef i Ferd Eiendom, Stian Levi Andresen og forteller videre at det er begrenset med attraktive områder/eiendommer for utvikling av nybygg.

Ferd Eiendom ser frem til å leie ut rehabilitere de ledige kontorarealene til topp moderne standard og igangsette et konseptarbeid for å revitalisere bygulvet.